II Kongres Rodów Pomorza 2018
XIX ZJAZD RODZIN Z TRZEBIATKOWEJ Gdańsk – Sobieszewo
15-17.06.2018

zjazd-19-06

W dniach 15-17 czerwca odbył się w Gdańsku II Kongres Rodów Pomorza we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Muzeum Trzebiatowskiego w Chojnicach. Głównym celem organizowanego spotkania było zaproszenie rodzin pomorskich i kaszubskich do wzajemnej współpracy na rzecz regionu oraz podzielenie się naszymi doświadczeniami związanymi z organizacją rodzinnych zjazdów.

Pierwszy Kongres Rodów Pomorza odbył się w 2015 roku w Szczecinie podczas Europejskich Dni Pomorza. Pomysłodawca i główny organizator Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza im. Bogusława X

Widząc olbrzymi potencjał wydarzenia i jego entuzjastyczny obiór podczas pierwszej edycji, podjęło decyzję o jego cykliczności. Na miejsce II Kongresu został wybrany Gdańsk. Lokalizacja dwóch pierwszych kongresów nie jest przypadkowa – spina symboliczną klamrą całe polskie Pomorze.

.Na tegoroczny Kongres złożyły się dwa wydarzenia – kontynuacja cyklu „Dziedzictwo Pomorza w Sztuce”, na który składały się: koncert pianistyczny i wernisaż wystawy malarskiej oraz konferencja popularno-naukowa, w której uczestniczyli m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego. To wydarzenie było połączone ze zjazdami dwóch rodzin: Prądzyńskich i Trzebiatowskich.

„Dziedzictwo Pomorza w Sztuce” to część artystyczna, która zainaugurowało Kongres w Szczecinie, podobnie było Gdańsku. Celem tego wydarzenia jest popularyzacja zarówno młodych, jak i dojrzałych artystów, którzy związani są z Pomorzem i z tej ziemi czerpią inspirację do swojej pracy.

Niesamowita gra świateł, wspaniały instrument oraz wyjątkowe wnętrza Kościoła Św. Jana pozwoliły nam cieszyć się z dzieł ludzkich rąk – artystów, którzy setki lat temu zbudowali ten piękny obiekt, później przywracali go do życia, abyśmy mogli delektować.

zjazd-19-09

Serdeczne dziękujemy Wam kochani za to, że pomimo nawału pracy i ważnych egzaminów zechcieliście się podzielić z nami waszymi talentami. Młodzi artyści (od lewej): Natalia Trzebiatowska, Miron Łajming, Adam Trzebiatowski (zdj. Hanna Zmuda von Trzebiatowska)

Miron Augustyn Laiming

Natalia Trzebiatowska

Koncert był wstępem do wernisażu wystawy wybitnego artysty pochodzącego z Chojnic, który swoje zawodowe i artystyczne życie związał z Krakowem: Janusza Jutrzenki-Trzebiatowskiego. Na tegoroczny Kongres Artysta przygotował cykl pt. „Cztery Żywioły”. Niezwykłe, nasycone barwami obrazy prezentowały się w surowych wnętrzach Centrum Świętego Jana wyjątkowo atrakcyjnie.

Wystawa obrazów Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego pt. „Cztery Żywioły” w Centrum Św. Jana uznana została przez Dyrekcję oraz pracowników NCK za jedną z najlepszych, które miały miejsce w tej placówce. Wernisaż został zwieńczony aktem przekazania przez artystę jednego z wystawianych dzieł dla Muzeum Narodowego w Gdańsku na ręce jego dyrektora Wojciecha Bonisławskiego.

Przy przekazanym obrazie (po prawej stronie od dołu): Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski, Wojciech Bonisławski – dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Janusz Jutrzenka Trzebiatowski
Członek Honorowy

Sobotnia część Kongresu odbyła się na wyspie Sobieszewskiej

Dzień zaczął się Mszą Świętą, której przewodniczył
ks. Tomasz Żmuda-Trzebiatowski – kapelan rodziny Trzebiatowskich.
Konferencje przeprowadziliśmy w dwóch odsłonach – w pierwszej były dwa wystąpienia naukowców z UG,
w drugiej prezentacje rodzin uczestniczących w Kongresie.

Wygłoszono dwa referaty przez naukowców z UG dr Miłosławę Borzyszkowską – Szewczyk, z referatem o tym, w jaki sposób świat pomorskiej szlachty opisuje w swojej twórczości Christian Graf von Krokow oraz dr Tomasz Rembalski, który zaprezentował wystąpienie pt. „Szlachectwo na Kaszubach w czasach zaboru pruskiego”. Po referatach została przeprowadzona dyskusja nad omawiany tematami. Oba referaty spotkały się z dużym zaciekawieniem, ponieważ ujmowały temat rodów pomorskich i kaszubskich oraz ich historii w ciekawej, szerokiej perspektywie.

zjazd-19-22

dr Tomasz Rembalski

zjazd-19-23

dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Lizaweta von Zitzewitz

opowiedziała zebranym gościom historię życia swojego ojca – Heinricha Eugena von Zitzewitz. Wśród wielu pomysłów na organizację naszego kongresu był taki, aby wystawie obrazów Janusza towarzyszyły obrazy i rzeźby właśnie tego artysty. Niestety, problemy techniczne i organizacyjne spowodowały, że musieliśmy zrezygnować z tego pomysłu.

W drugiej części przedstawiciele 6 rodów zaprezentowali dziedzictwa swoich rodzin

W sobotę miała również miejsce kolejna edycja Medalu Księcia Bogusława X. To jeden z najważniejszych momentów podczas każdego zjazdu Trzebiatowskich. Jest to nagroda przyznawana przez Kapitułę Medalu na wniosek Rady Rodzin Trzebiatowskich, osobom, których działalność, praca i czyny służą dobru naszych rodzin lub poszczególnych jej członków oraz przyczyniają się do rozsławiania w kraju i na świecie nazwiska Trzebiatowski.

Tym honorowym wyróżnieniem w 2018 r. zostali odznaczeni:

  • Dr Tomasz Rembalski, który został uhonorowany za wieloletnią współpracę z Radą Rodzin Trzebiatowskich przy badaniach nad historią i genealogią Rodów z Trzebiatkowej
  • Dr Ryszard Stoltmann, który został wyróżniony za niezwykłą pomoc i współorganizację obchodów 500-lecia Rodów z Trzebiatkowej oraz organizowanych z tej okazji w 2015 r. w Szczecinie I Europejskich Dni Pomorza i I Kongresu Rodów Pomorza
  • oraz wyróżnienie specjalne dla Pawła Jutrzenki Trzebiatowskiego, który został wyróżniony za stworzenie Rady Rodziny Trzebiatowskich oraz 20-letnie jej przewodniczenie oraz organizację rodzinnych zjazdów

Laureaci Medalu im. Bogusława X (od lewej): dr Ryszard Stoltmann, Paweł Jutrzenka-Trzebiatowski, dr Tomasz Rembalski.

W przerwie pomiędzy częściami naukową i popularną, rodziny z Trzebiatkowej opowiedziały swoją historię poprzez przedstawienie pt. ”Rycerze z Trzebiatkowej”, opowiadającej o nadaniu ziemi w Trzebiatkowej sześciu szlachcicom, którzy potem dali początek sześciu gałęziom rodu Trzebiatowskich. Kolejny już raz młodzież i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Kramarzynach zaangażowała się w to przedstawienie, które poprzez atrakcyjną formę przybliża historię naszych rodów.

Dzieci ze szkoły w Kramarzynach

zjazd-19-26
zjazd-19-30
zjazd-19-24
zjazd-19-25
zjazd-19-27
zjazd-19-01
zjazd-19-05
zjazd-19-08
zjazd-19-16
zjazd-19-17
zjazd-19-19

Po przerwie kawowej odbyły się prezentacje rodzinne: na Kongres przybyli przedstawiciele ośmiu rodów pomorskich, którzy zaprezentowali swoje rodziny, dokonania na niwie budowania genealogii i organizacji zjazdów rodzinnych. Warto wspomnieć, że do Gdańska specjalnie na Kongres zjechali się ludzie z całego świata m. in. z Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Każde wystąpienie było ciekawe, budziło salwy śmiechu oraz łzy wzruszenia. Wystąpili przedstawiciele rodów tj. Kostka, Prądzyńscy, Czarneccy, Stoltmann, . Szczególnym gościem Kongresu była pani Lisaweta von Zitzewitz, która przedstawiła postać swojego Taty: Heindricha Eugena von Zitzewitz – artysty plastyka. Dzień zakończył się wspólną integracją przy tańcach i rozmowach.

Niedziela 17-go była dniem podsumowań. Mimo wielu trudności /i ciągle zmieniających się scenariuszy/ zrealizowaliśmy wszystkie cele i założenia, które postawialiśmy sobie w czasie przygotowań.

Wystawa Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego pt. „Trzy żywioły” miała jeszcze dwie odsłony – pierwszą w lipcu w Wejherowie w Galerii Filharmonii Kaszubskiej i drugą we wrześniu w Chojnicach w Centrum Sztuki Collegium Ars.

Współpraca z dyrektorem MPiMKP w Wejherowie Tomaszem Fopke przy realizacji tego projektu zakończona wspaniałym sukcesem i zaowocowała złożeniem deklaracji woli przez Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego przekazania ponad 100 prac swojego autorstwa do zbiorów Muzeum w celu założenia nowej galerii sztuki w Wejherowie.

Wszyscy uczestnicy uznali II Kongres za duży sukces i wyrazili potrzebę dalszej współpracy na rzecz wzajemnego poznawania siebie wzajemnie i dziedzictwa pomorskich rodów. Wyrazili tez potrzebę kontynuowania Kongresów w przyszłości.

Plan Kongresu oraz miejsce realizacji części wydarzeń ulegały w trakcie przygotowań znacznym zmianom /w związku z wycofaniem się trzech artystów z uczestnictwa w piątkowym wydarzeniu artystycznym pt. Dziedzictwo Pomorza w Sztuce”/ oraz z powodu braku wcześniej zapowiadanego zaangażowania się Miasta Gdańska w II Kongres.

Autor
Barbara Jutrzenka-Trzebiatowska

Zdjęcia
Barbara Jutrzenka-Trzebiatowska
Hanna Teresa von Żmuda Trzebiatowska