SPOTKANIE PREZYDIUM RADY 04.10.2019b

Spotkanie Prezydium Rady Rodzin Trzebiatowskich
w Tuchomiu 4 października 2019


Ustalenia:

 1. Data kolejnego XXI Zjazdu Rodzin z Trzebiatkowej ustalono na 26-28 czerwca 2020r.
 2. Miejsce: Tuchomie
 3. W miejscowości tej znajduje się stosowna baza noclegowa:
 • Centrum Międzynarodowych Spotkań ok. 34 miejsc noclegowych (15 pokoi)
 • Hotel Virax 46 miejsc noclegowych (13 pokoi)
 • Pozostałe miejsca noclegowe w zależności od potrzeb
 • Kto z RRT zajmie się recepcją?
 1. Ponieważ mieszkać będziemy głównie w hotelach, tam będziemy również spożywać posiłki.
 2. Ustalić, jakie są możliwości organizacji społecznych (Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie itp.), aby zapewnić dostęp do posiłków, dla naszych gości, którzy przyjadą odwiedzić nas w Tuchomiu tylko na sobotę. Jakaś grochówka? Drożdżówka? Może jakieś prywatne stoiska na jarmarku serwujące odpłatne posiłki? (grill, chleb ze smalcem itp.?). Kto zajmie się koordynacją tematu?
 3. W nawiązaniu do organizacji tegorocznego Zjazdu Trzebiatowskich w Trzebiatkowej, postanowiliśmy kolejne zjazdy organizować w podobnej konwencji, czyli jako imprezy nie tylko dla Trzebiatowskich, ale również dla mieszkańców miejscowości, w której odbywać się będą kolejne spotkania.
 4. Zebrani na spotkaniu przedstawiciele organizacji społecznych reprezentujących mieszkańców oraz przedstawiciele władz gminy Tuchomie zaproponowali, aby tematem przewodnim zjazdu oraz imprezy otwartej dla mieszkańców Tuchomia i okolic będzie Rycerz Chocimierz i Św. Wojciech (Rodzina Trzebiatowskich z Tuchomia postanowiła ufundować witraż ze Św. Wojciechem do kościoła pod jego wezwaniem).
 5. Robocza nazwa wydarzeń w Tuchomiu to Dni Chocimierza.
 6. Ze strony organizacji tuchomskich padła propozycja, aby jednym z elementów spotkania był średniowieczny jarmark połączony z wioską rycerską. Organizatorem w/w działań jest GOK Tuchomie oraz Bractwo Rycerskie Grodu Chocimierza.
 7. Dokonaliśmy wizji lokalnej terenu, na którym ma się odbyć impreza i wstępnie ustalono, co następuje:

Centralnym miejscem obchodów może teren zielony przy CMS (nad rzeczką).

Piękny teren przy kościele Św. Michała Archanioła zagospodarowany przez Bractwo Rycerskie Grodu Chocimierza może być wspaniałym miejscem do wykorzystania na dodatkowe, wyjątkowe atrakcje programu. Na w/w terenie znajduje się warsztat kowalski oraz mennica. Można zorganizować pokazy kowalstwa oraz wybijać monetę Chocimira itp. Do ustalenia, po dokładnym określeniu programu wydarzenia. Są obawy, że jeżeli ustalimy dwa miejsca, to ci, którzy przybędą do wioski rycerskiej nie pójdą już do CMS i odwrotnie.

Czytaj więcej: https://gp24.pl/w-tuchomiu-powstal-rycerski-kompleks/ar/4412359 1. Jako atrakcję zaproponowano, aby Wójt Gminy Tuchomie wystąpił w stroju Chocimierza i pasował na rycerza osoby, które np. szczególnie udzielają się społecznie na terenie gminy lub tym podobne.
 2. Zastanowić się nad główną atrakcją programu!
 3. Kolejną propozycją jest pomysł, aby GOK i Szkoła w Tuchomiu zorganizowały plenerowy konkurs fotograficzny lub plastyczny. Nagrody zostałyby wręczone podczas wydarzenia, a prace wystawione np. w GOK lub w plenerze podczas trwania imprezy. Jaki temat? (powinien być związany z głównym tematem wydarzenia). Nagrody zostałyby ufundowane przez rody Ziemi Tuchomskiej oraz Wójta.
  Konkurs mógłby być powiązany z grą plenerową w poszukiwaniu granic Ziemi Tuchomskiej. Uczestnicy mieliby znaleźć charakterystyczne punkty terenowe opisane w historycznych, średniowiecznych opisach granic Ciemna, Modrzejewa i Trzebiatkowej. Dodatkowym zadaniem gry miałoby być nagranie filmików, które byłyby prezentowane na fb lub youtube. Zwycięzca mógłby być typowany w konkursie internetowym.
 4. W okolicy mieszka jeden z prowadzących teatr uliczny „Teatr Snów”. Świetna okazja, aby skorzystać z takiej możliwości i zorganizować teatr uliczny w Tuchomiu. To bardzo widowiskowy punkt programu. Pomysł Ludwika Szredera GOK Tuchomie.
 5. Kolejną propozycją jest napisanie scenariusza do sztuki, w którą zaangażować można szkolną młodzież z Tuchomia. (Jerzy Szreder). Padła propozycja, aby do komitetu organizacyjnego zaprosić Dyrektora Szkoły w Tuchomiu. Scenariusz mógłby dotyczyć historii nadania Ciemna i Modrzejewa dokonanego przez Rycerza swoim giermkom Wisławowi oraz ………………….
 6. Jacek Żmuda Trzebiatowski zaproponował, że zorganizuje krótki rajd po okolicach Tuchomia. Pytanie: skąd rowery? Jaka trasa? Kiedy miałby się odbyć? Niedziela? Może jakieś zawody sportowe o Puchar Chocimira? Kto podejmie się tematu?
 7. Jerzy Szreder jest znanym w okolicy pasjonatem rycerstwa, prowadzi grupy rekonstrukcyjne i mógłby podjąć się zorganizowania rycerskiego klimatu w Tuchomiu. Basia Jutrzenka-Trzebiatkowska ma sprawdzić swoje kontakty innych grup rekonstrukcyjnych, czy zechciałyby przyjechać do Tuchomia.
 8. Czy Joasia Szumiłowska zechce wykorzystać stroje z balu na przyszłoroczny zjazd?
 9. Co z koncertem w kościele? Kto mógłby zagrać? Jaki koszt? Może muzyka dawna? Jerzy Szreder oraz Ksiądz Proboszcz sprawdzą możliwości zaangażowania zespołu grającego muzykę na odpowiednim poziomie, która pasowałaby do rycerskiego klimatu uroczystości. Temat prowadzą:
  Ludwik Szreder GOK Tuchomie,
  Ksiądz Proboszcz.
 10. Plan przemarszu z kościoła na miejsce zabawy. Droga krajowa, więc problem z blokowaniem ulicy. Ustalić plan przemarszu. Kto będzie koordynował prace nad tym tematem?
 11. Ludwik Szreder poinformował, że są zebrane materiały na książkę o tutejszym księdzu Janie Hinzu. Jest propozycja, aby wydać ją przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza im. Bogusława X. Ustalić czy Tomasz Żmuda Trzebiatowski podejmie się tematu? Ludwik zobowiązał się dostarczyć do 30 października tę partię materiałów, którą posiada, aby Tomasz Żmuda Trzebiatowski (redaktor i wydawca) mógł ją przejrzeć i przekazać stosowne uwagi do książki.
 12. W przyszłorocznym wydaniu „Trzebiatowskich” należałoby umieścić materiały, które zachęcą Tuchomian do zakupu naszej książki. Stąd pomysł, aby umieścić w niej następujące materiały:
 • Historia spotkań Tuchomian w Berlinie
 • Zjazd w Tuchomiu VIII-klasistów, po 50 latach od ukończenia podstawówki
 • Reportaż o Gabi, jej pracowni i o hafcie. Jest pomysł, aby Basia Jutrzenka-Trzebiatowska pojechała do Gabi z koleżankami i nagrała rozmowę lub film o pracowni hafciarskiej, o tym, co Gabi i dla kogo robi lub zrobiła + zdjęcia. Roboczy tytuł reportażu, to: „Gabi – Pani, którą znają wszyscy”
 • Skąd pozyskać w/w materiały? Kto zajmie się tym tematem?
 1. Konferencja o historii Ziemi Tuchomskiej oraz promocja książki o księdzu Janie Hincu.
 • Zaprosić dr Dariusza Piaska oraz ……………… autorów artykułów do monografii Tuchomia do wygłoszenia referatów:
  – O Chcimierzu, Święcach i Puttkamerach
  – O stsunkach religijnych na Ziemi Tuchomskiej w ciągu dziejów.
 • Jednym z tematów, które należy poruszyć podczas konferencji, jest ksiądz Hinz, co będzie powiązane z promocją książki o nim.
 • Dodatkową atrakcją podczas promocji i wykładów ma być wystawa zdjęć o księdzu Hinzu. Materiały zbiera Ludwik Szreder GOK.
 1. Wystawa Trzebiatowskich (historia Rodu i jego gałęzi) – w którym miejscu? Sprawdzić tablice, ponieważ niektóre uległy uszkodzeniu. Obecnie tablice są u Gabi. Podczas kolejnej wizyty w Tuchomiu trzeba je przejrzeć.
 2. Zaprosić do Tuchomia przedstawicieli innych rodów kaszubskich, którzy spotykają się na rodzinnych zjazdach zwłaszcza rody Ziemi Tuchomskiej i Gochów. Zaproszenie powinno wyjść od władz gminnych, GOK i kościoła, to może bardziej zmobilizuje organizatorów rodzinnych zjazdów i ułatwi nawiązanie współpracy przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza z pomorskimi i kaszubskimi rodami.
 3. Zastanowić się nad finansowaniem imprezy. Gdzie można złożyć wnioski o finansowe wsparcie?

SPOTKANIE PREZYDIUM RADY 04.10.2019

Notatka za spotkania Prezydium Rady Rodzin Trzebiatowskich
w Tuchomiu 04.10.2019 r. godz.10.00

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
1. Ks. Proboszcz parafii w Tuchomiu
2. Wójt gminy Tuchomie
3. Sołtys wsi Tuchomie
4. Szef Bractwa Rycerskiego
5. Dyrektor GOK

Na spotkaniu omawiano lokalizację zjazdu, namiotów Obozu Rycerskiego, wystawę tablic.
Zaproponowano aby wydawnictwem objąć rody Putkamerów i Święców, zmiany religijne na przestrzeni wieków w Tuchomiu.
Prezes Stowarzyszenia Dziedzictwa Pomorza im. Bogusława X zaproponował
sprowadzenie RELIKWII św. Wojciecha do kościoła parafialnego w Tuchomiu.
Ks. Proboszcz zaproponował aby w kościele po nabożeństwie odbył się koncert muzyki dawnej.

W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.

SPOTKANIE PREZYDIUM RADY 20.08.2019

Notatka za spotkania Prezydium Rady Rodzin Trzebiatowskich
20.08.2019r. w GOK w TuchomiuW spotkaniu uczestniczyli; Wójt Gminy, ks. Proboszcz, Sołtys, Dyr. GOK-u, szef Bractwa Rycerskiego oraz przedstawiciel rodu Chamier Gliszczyńskich. Po krótkim omówieniu XX Zjazdu w Trzebiatkach przystąpiono do zgłaszania propozycji na XXI Zjazd w Tuchomiu. Przyjęto termin zjazdu 26-28.06.2020r. Zapoznano zebranych ze stanem finansów RR oraz sprzedażą wydawnictw- książek zjazdowych.

Rada postanowiła:

– ufundować dla kościoła w Tuchomiu w jednym oknie witraż św. Wojciecha tj. patrona kościoła i parafii.
– wydać książkę o byłym ks. Hincu przedwojennym i powojennym proboszczu w Tuchomiu
– zaproponowano ustanowić dzień Rycerza Chocimierza.
– wydać książkę zjazdową z rozdziałami o misyjnej drodze św. Wojciecha, hafcie Gabrieli Reca „Gabi” o spotkaniach w Tuchomiu i Berlinie byłych mieszkańców Tuchomia, przesiedleńcach i Rycerzu Chocimierzu.

Na zjeździe wystąpią rycerze z Bractwa Rycerskiego z Tuchomia.
Następnie zebrani udali się na wizję lokalną celem ustalenia miejsca, gdzie najlepiej można zorganizować zjazd. Zjazd postanowiono zorganizować przy Domu Kultury wspólnie ze społecznością gminy i wsi Tuchomie. Pozostałe szczegóły zjazdu postanowiono ustalić w późniejszym terminie.

Rada powołała na skarbnika Panią Dorotę Trzebiatowską, a na W-ce Przewodniczącą Barbarę Jutrzenkę Trzebiatowską.

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób.

SPOTKANIE PREZYDIUM RADY 11.08.2019

Notatka za spotkania Prezydium Rady Rodzin Trzebiatowskich
w Ustce w dniu 11.08.2019

Na spotkaniu omówiono i podsumowano Zjazd w Trzebiatkach. Głównym celem było przygotowanie się do spotkania RR w Tuchomiu. Ustalono spotkanie na dzień 20.08.2019 na godzinę 10.00. Na spotkanie w Tuchomiu postanowiono zaprosić Wójta Gminy, ks. Proboszcza, Sołtysa, Dyrektora GOK-u oraz szefa Bractwa Rycerskiego.

XXI Zjazd w Tuchomiu zaproponowano na 26-28.06. 2020.
XXII Zjazd Rodów z Trzebiatek proponuje się zorganizować w 2021 r. w Greiswaldzie.

Postanowiono uzupełnić Prezydium Rady o Skarbnika i W-ce Przewodniczącego Rady. Na spotkaniu tym omówiono także sprawy wewnętrzne RR. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób.

SPOTKANIE PREZYDIUM RADY 25.05.2019

Notatka za spotkania Prezydium Rady Rodzin Trzebiatowskich
25.05.2019 r. w TrzebiatkachW spotkaniu brało udział 18 osób, w tym Pani Sołtys wsi Trzebiatki, Panie z KGW oraz przedstawiciel OSP. Omówiono szczegóły spotkania XX Zjazdu Trzebiatowskich w piątkowe popołudnie tj. 28.06.2019 r. Recepcja tego dnia będzie czynna od godziny 16.00 i będzie przyjmowała i rejestrowała gości Zjazdu. Wieczorem tego dnia od godziny 20.00 na świetlicy zorganizowany będzie wieczór wspominkowy przy kawie, herbacie i kuchu przywiezionym przez uczestników Zjazdu. Wieczór wspomnień ma przebiegać częściowo w formie „benefisu” zasłużonych uczestników Zjazdu. Tomasz zapoznał zebranych z zaawansowaniem wydawnictwa książek na XX Zjazd, a Krystian przedstawił dar Rodzin Trzebiatowskich dla miejscowego kościoła tj. puszkę na komunikanty (pod dwoma postaciami chleba i wina). Postanowiono, że w niedzielę po spotkaniu podsumowującym Zjazd zostaną złożone kwiaty na miejscowym starym cmentarzu. Paweł poinformował zebranych, że witraże zostały już wykonane i będą montowane 05.06.2019 r. w miejscowym kościele.

SPOTKANIE PREZYDIUM RADY 13.04.2019

Notatka za spotkania Prezydium Rady Rodzin Trzebiatowskich
13.04.2019r. godz. 13.00 w Trzebiatkach

W spotkaniu brało udział 25 osób, w tym m.in. Edmund Chamier Gliszczyński z Berlina


Zarząd Stowarzyszenia Dziedzictwa Pomorza, sołtys wsi Trzebiatki Pani Małgorzata Czekała, szefowa KGW Pani Ewelina Kiedrowska wraz z aktywem KGW oraz przedstawiciel miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Powyższe osoby są współorganizatorami XX Zjazdu Trzebiatowskich oraz Festynu Smaków w Trzebiatkach 29.06.2019r. Paweł Jutrzenka Trzebiatowski wraz z Dorotą Trzebiatowską przedstawili proponowany scenariusz Zjazdu i Festynu. Na tym spotkaniu gościliśmy po raz pierwszy przedstawiciela Rodu Szmudów z rejonu Wejherowa Pana Sławomira Szmudę, który zaprezentował opracowane drzewo genealogiczne- rodowe tej Familii. Po omówieniu ww. spraw gospodarze Trzebiatek oprowadzili gości po Alei Lipowej, gdzie mają stanąć 4 tablice oraz miejscu spotkań – amfiteatru, gdzie będzie grillowisko, stoiska, występy, przemówienia itp. atrakcje. Następne spotkanie wyznaczono na 25.05.2019r. godz. 11.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiatkach.

SPOTKANIE PREZYDIUM RADY 03.03.2019

Notatka za spotkania Prezydium Rady Rodzin Trzebiatowskich
w Trzebiatkach 03.03.2019 r.

Porządek spotkania:

1. Przygotowanie do XX Zjazdu Trzebiatowskich 28-30.06.2019
2. Zakwaterowanie i wyżywienie
3. Zaproszenie gości
4. Wydawnictwo
5. Festiwal smaków
6. Herby – witraże w kościele
7. Wolne wnioski

Na spotkaniu obecnych było 11 osób, w tym 3 z KGW. Na dzień 03 marca brak jest zainteresowania kwaterami na zjazd. Gabrysia zwróciła uwagę, aby chętni na zamieszkanie w hotelu w Tuchomiu decydowali się najpóźniej do końca marca, ponieważ po tym terminie może być problem z zakwaterowaniem. Wraz z życzeniami Wielkanocnymi ma być ten temat zasygnalizowany wraz z podaniem porządku spotkania. Tomasz zbiera materiały do książki o Trzebiatkach i prosi o nadsyłanie tematów i materiałów do jej opracowania. Postanowiono, że będzie wydanych około 150 egzemplarzy tej książki za 3-3,5 tys. złotych. Strona niemiecka również opracowała książkę o Trzebiatkach z dawnych lat, która jest obecnie w tłumaczeniu kosztem 5 tys. złotych, które załatwił Tomasz.

Wydanie tej książki prawdopodobnie w dwóch lub trzech językach nakładem 200-250 egz. będzie kosztowało ok. 8 tys. złotych. Panie z KGW proszą 10 osób o pomoc w przygotowaniu i obsłudze zjazdu oraz festynu. Posiłki będą wydawane za symboliczną złotówkę, którą konsumenci będą proszeni o wrzucanie do puszki wystawionej obok stoisk. Ewa w imieniu kuzyna Adriana zadeklarowała darowiznę pstrągów na zjazd.Prosiła również o umożliwienie córce Adriana koncertu skrzypcowego w kościele lub w innym miejscu. Stowarzyszenie załatwiło wspólnie ze stroną niemiecką wykonanie 4 witraży z herbami Jutrzenków, Zmudów, Chamierów i Malotki w oknach kościoła kosztem ok. 30 tys. złotych, z czego 1/3 zapłaci Stowarzyszenie wraz z Radą Rodzin (strona polska). Załatwiony jest wykonawca okien i herbów z terminem realizacji do końca kwietnia br. Na zjeździe ma być uruchomione stoisko gdzie będą odbywały się promocje obu książek. Panie z KGW załatwiły grant z funduszy europejskich na 4 gabloty, które mają stanąć przed zjazdem w Alei Lipowej w Trzebiatkach. Zaproponowano, aby Zdzisław napisał i wygłosił laudację laureatowi medalu Bogusława X.. Sprawy związane z kościołem zostały w całości uzgodnione z księdzem proboszczem przez Krystiana, pozostało poszukanie sponsora puszki na komunikanty jako dar dla kościoła w Trzebiatkach od Trzebiatowskich. Przed mszą św. o godz. 11 nastąpi uroczyste odsłonięcie witraży z herbami, a po nabożeństwie przemarsz uczestników spotkania do Alei Lipowej na odsłonięcie gablot i wystąpienia gości. W uzgodnieniu jest lista gości, których należałoby zaprosić na powyższą uroczystość oraz szczegóły programu zjazdu.

SPOTKANIE PREZYDIUM RADY 10.11.2018

Notatka za spotkania Prezydium Rady Rodzin Trzebiatowskich
w dniu 10 listopada 2018r. w Trzebiatkowej.

Spotkaniu przewodniczył Edmund Zmuda Trzebiatowski

Planowane zagadnienia:

1. Zjazd 29 czerwca 2019 r.:
– miejsce spotkania, kwatery
– wyżywienie
– zaproszenia,
– wydawnictwo, zespół redakcyjny,
– rywalizacja, zabawy, gry, program dla dzieci,
– wystawy, dekoracje, banery, poczet sztandarowy,
– stoisko z ksiązkami i gadżetami.
2. Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich i Sołtysem.
3. Uzgodnienia z Proboszczem.
4. Strona internetowa.
5. Członkostwo w Stowarzyszeniu Dziedzictwa Pomorza im. Bogusława X.
6. Wydawnictwo książki o Trzebiatkowej, strona niemiecka.
7. Stan książek.
8. Wyniki wyborów samorządowych.
9. Życzenia świąteczne + program zjazdu.
10. Wolne wnioski.

Ustalenia na spotkaniu:

1. W głównym dniu Zjazdu 29.06.2019 r. o godz. 11.00 w Kościele w Trzebiatkowej odprawiona zostanie Msza Św. Będzie to jednocześnie Msza Św odpustowa. Tego dnia odbędzie się też Festiwal Smaków, organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich. Miejsce spotkań to amfiteatr i świetlica wiejska. Dla rodzin zaplanowano skromny poczęstunek. W czasie Zjazdu wyżywienie we własnym zakresie.
Jest propozycja aby Trzebiatowscy włączyli się w Festiwal Smaków i przywieźli do degustacji własne wyroby.
2. Nie ma możliwości zakwaterowania wszystkich na miejscu. Miejsca noclegowe będą też w Tuchomiu.
3. Założono nową stronę internetową rodzin Trzebiatowskich. Nowy adres to: www.Trzebiatowscy.eu.
4. Na wniosek Przewodniczącego Rady Rodzin przegłosowano, większością głosów, przystąpienie Rady Rodzin do Stowarzyszenia Dziedzictwa Pomorza im. Bogusława X.
5. Peter Malotka z Niemiec rozpoczyna pisanie książki o Trzebiatkowej. Planowana jest publikacja dwujęzyczna na Zjazd w czerwcu 2019 r. Współfinansowanie kosztów deklaruje wydawnictwo Beaty i Tomasza Trzebiatowskich.
6. Nakład książek z poprzednich lat nie został rozprowadzony. Ustalono, że każdy kto zapisze się na Zjazd będzie mógł kupić książkę po symbolicznej cenie.
7. W wyborach samorządowych przedstawiciele rodzin Trzebiatowskich zostali wybrani:
– Jacek Zmuda Trzebioatowski na radnego powiatu bytowskiego,
– Jan Kleinszmidt i Jerzy Barzowski do sejmiku.
8. Do życzeń świątecznych dołączyć program zjazdu.
9. Postanowiono ufundować herby rodowe w formie witraży do Kościoła w Trzebiatkowej.
10. Powstał pomysł przygotowania na XXI Zjazd Trzebiatowskich książki z całego XX-lecia Zjazdów.
11. Od rodzin z Niemiec i USA padła propozycja utworzenia ścieżki edukacyjnej w Trzebiatkowej. Na gablotach przedstawić można historię Trzebiatkowej wraz z rodem Trzebiatowskich, w trzech językach.
12. W Wejherowie planuje się utworzenie muzeum Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego. Projekt jest w fazie rozmów.
13. W ostatnią sobotę karnawału odbędzie się w Trzebiatkowej Bal Bogusława X.

SPOTKANIE PREZYDIUM RADY 20.07.2018

Notatka za spotkania Prezydium Rady Rodzin Trzebiatowskich
w dniu 20 lipca 2018 r. w Słupsku

Spotkaniu Rady Rodzin przewodniczył Edmund Zmuda Trzebiatowski

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania Zakładu Przetwórstwa Rybnego ŁOSOŚ.

Planowane tematy:

1. Informacja z XIX Zjazdu Rodzin Trzebiatowskich.
2. Wybór miejsca i daty XX Zjazdu.
3. Ustalenie struktury organizacyjnej RR:
a. RR
b. Prezydium RR
c. Kapituła Medalu Bogusława X
d. Klub Trzebiatowskich przy Oddziale ZK-P w Gdyni
e. Zespół Redakcyjny.
4. Podział zadań – odpowiedzialni za:
– kontakty z Kościołem,
– stronę internetową,
– kolportaż książek,
– magazyn, przechowywanie książek, sztandaru,
– protokołowanie,
– kontakty z mediami,
– bazę danych RODO,
– zakwaterowanie i wyżywienie na zjazdach,
– imprezy: gry, zabawy, rozrywki na zjazdach.
5. Wybór uzupełniający:
– wiceprzewodniczących
– skarbnika.
6. Wydawnictwo.
7. Wolne wnioski:
– propozycje do Medalu Bogusława X na XX Zjazd Rodzin Trzebiatowskich,
– wybór miejsca XXI Zjazdu w 2020 r.
– przeceny książek,
– prowadzenie zjazdów w kościele i poza kościołem,
– chętni do organizowania XX Zjazdu,
– witraże w kościele w Trzebiatkowej,
– poczet herbów rodów powiatu bytowskiego,
– wybory samorządowe.

Ustalenia na spotkaniu:

1. XX Zjazd rodzin Trzebiatowskich odbędzie się 29 czerwca 2019 r. w Trzebiatkowej.
2. Wszyscy zabrani jednogłośnie poparli propozycję utworzenia Prezydium Rady Rodzin.
3. W składzie Kapituły Medalu Bogusława X, z uwagi na stan zdrowia, Aleksander Trzebiatowski pozostaje członkiem honorowym.
4. Klub Trzebiatowskich przy Oddziale ZK-P w Gdyni wchodzi w skaład struktury organizacyjnej Rady Rodzin.
5. Zaproponowano skład zespołu redakcyjnego: Tomasz Żmuda Trzebiatowski, Dorota Trzebiatowska, Zdzisław Zmuda Trzebiatowski, Adam Zubka.
6. Za kontakty z Kościołem odpowiedzialny zostaje Krystian Zmuda Trzebiatowski.
7. Odpowiedzialni za kontakty z mediami: Basia Jutrzenka Trzebiatowska i Jan Trzebiatowski.
8. Bazę danych obsługiwać będzie Basia Jutrzenka Trzebiatowska.
9. Protokółowanie: Mirosława Trzebiatowska-Dunst.
10 .Kolportaż i magazynowanie książek – Zdzisław Zmuda Trzebiatowski. Przechowywanie sztandaru Dorota Trzebiatowska.
11. Obsługa zakwaterowania i wyżywienia na Zjazdach: Beata Żmuda Trzebiatowska, Wiesław Jutrzenka Trzebiatowski, Jan Trzebiatowski.
12. Ewa Świątek Brzezińska zadeklarowała pomoc przy organizacji zjazdu Trzebiatowskich w Trzebiatkowej. Zakwaterowaniem zajmie się Marian Depka Prądziński.
13. Gry i zabawy na Zjazdach: Barbara Jutrzenka Trzebiatowska i Wiesław Jutrzenka Trzebiatowski.
14. Na wiceprzewodniczącą Rady Rodzin wybrano Gabrielę Reca.
15. Wydawnictwem książek zajmują się Beata i Tomasz Żmuda Trzebiatowscy.
16. Zdzisław Zmuda Trzebiatowski rozliczać będzie środki finansowe.
17. Do Medalu Bogusława X, RR zaproponowała Mariana Depkę Prądzińskiego.
18. XXI Zjazd Rodzin Trzebiatowskich odbędzie się w Tuchomiu.
19. Prowadzenie Zjazdów w kościele – Ewa Świątek Brzezińska, poza kościołem – Dorota Trzebiatowska.
20. Odnośnie przeceny książek z poprzednich lat padła propozycja aby zamiast przeceny dodawać je w ramach prezentu.
21. Rozpatrzono możliwość zafundowania witraży w kościele w Trzebiatkowej przez rodziny Trzebiatowskich.
22. Paweł Jutrzenka Trzebiatowski poinformował, że w rozmowie z Burmistrzem Bytowa podjęto inicjatywę utworzenia herbów rodów bytowszczyzny.
23. Edmund Zmuda Trzebiatowski wystąpił z wnioskiem aby Rada Rodzin Trzebiatowskich była członkiem Stowarzyszenia Dziedzictwa Pomorza im. Bogusława X.