Książki do nabycia są u Rady Rodzin:

_

Edmund Zmuda Trzebiatowski
tel: 600 025 560

_

Gabriela Reca
tel: 513 100 742

_

Tomasz Zmuda Trzebiatowski
tel: 506 062 236

Strzeszczenia Poniższych Książek

Piersi autorzy w osobach Eugeniusz i Jerzy Trzebiatowski, Jerzy Wojciech von Zmuda Trzebiatowski i Prof. Dr. Edward Breza, Paweł Jutrzenka Trzebiatowski wespół ze Zdzisławem Zmuda Trzebiatowskim są pierwszymi autorami tego tomu.Jerzy pisze o historii rodu, o tym skąd są nasze nazwiska i o tym że jesteśmy szlachtą. Profesor Edward Breza pisze o Trzebiatowskich i skąd ich przydomki szlacheckie.

Eugeniusz przedstawia Panoramę dziejów Wysokiej Zaborskiej. Pisze o kronikarzach rodu Jutrzenka Trzebiatowskich, Januszu artyście malarzu, o brance Gertrudzie co ją ruskie wywieźli w głąb Rosji. O księdzu Zygmuncie z Jutrzenków, o herbach rodowych i o kościółku w Leśnie. Paweł wspomina w swym artykule dzielnych i wspominanych oficerów.Jerzy opisuje rodzinę Trzebiatowskich z Nowego Podlesia.

W tomie tym jest opis pierwszego zjazdu i są pierwsze zdjęcia. W sposób profesjonalny o naszych herbach pisze heraldyk Przemysław Pragert. Eugeniusz Trzebiatowski opisuje akt nadania ziem szlachcicom w Trzebiatkowa.O Profesorze Klemensie pisze jego syn Zdzisław Zmuda Trzebiatowski. Aldona Zmuda Trzebiatowska wspomina Annę Łajming.Zygmunt Z. Trzebiatowski wspomina wybitnego naukowca, profesora lwowiaka, najbardziej znaną osobę noszącą nasze nazwisko Prezesa Polskiej Akademii Nauk Włodzimierza Trzebiatowskiego.Bogdan Trzebiatowski wspomina Bydgoskich Trzebiatowskich.Dzieje rodziny z Gostomina opisuje Eugeniusz Trzebiatowski.Paweł J. Trzebiatowski bardzo szczegółowo opisuje życie i twórczość profesora doktora habilitowanego Antoniego Jutrzenka Trzebiatowskiego.

Zdzisław Zmuda Trzebiatowski przedstawia nam sprawozdanie ze zjazdu w Trzebiatkowach, dzieli się refleksjami z wykładu profesora Zygmunta Szultki, oraz przedstawia skład Rady Rodziny.Profesor Zygmunt Szultka z znaną sobie gracją przedstawia historię dziejów Trzebiatkowy, a w nich Ród Trzebiatowskich. Ks. Władysław Szulist wspomina Księdza Kanonika Zygmunta Trzebiatowskiego.

Sagę Rodu Zmuda Trzebiatowskich opracowaną i przedstawioną w tym tomie przez Teofila Cichosza obejmuje teren powiatu Bytowskiego i Chojnickiego. Jest pracą wartą przeanalizowania i wyciągnięcia samemu wniosku, jaki herb jest mój. W tomie tym są informacje o Bernardzie II „Małym”Zmuda Trzebiatowskim i rodzinie.

Tom zawiera Manifest Programowy Rady Rodzin Trzebiatowskich. Zdzisław Zmuda Trzebiatowski przedstawia losy Trzebiatowskich w czasie II Wojny Światowej, z pietyzmem opisuje swoje domostwo z Dampelka, przedstawia krótki opis inscenizacji Odsieczy Wiedeńskiej i przedstawia życiorys Aleksandra z Jutrzenków, jego zasługi i szlachetne życie.Ponadto w tomie są zamieszczone artykuły o Anie Łajming i jej genealogia.Wspomnienie Teofila Cichosza o Zmuda Trzebiatowskich z Gliśna Wielkiego.Gabriela Reca opisuje swój dom i organizowane zjazdy w Gliśnie. Przedstawiona jest również genealogia rodu Zmuda Trzebiatowskich z których to Gabi się wywodzi.Aleksander Trzebiatowski opowiada nam historię rodzin Trzebiatowskich i Kreftów z Węsior.Franciszek Górecki znany z dociekań i twórca genealogii o swojej rodzinie opisuje ród Zmuda Trzebiatowskich z Wysokie Zaborskiej.Zamieszczona w tomie jest genealogia Potomków Konstancji Pruskiej i Wojciecha (Adalberta) Zmuda Trzebiatowskiego z Brzeżna Szlacheckiego.Potomków Krzysztofa Zmuda Trzebiatowskiego i Katarzyny Suchy Lipińskiej.Potomków Wawrzyńca (Laurentego) Spiczak Brzezińskiego z Brzeżna Szlacheckiego.

Parafia Borzyszkowska w powiecie człuchowskim w Prusach Zachodnich wg. zapisków ks. Jana Gotfryda Borka.Przyczynki do etnografii Kaszub podał Konstanty Kościński.O patriotyzmie pisze D. Jan Sieradzon.Jan Brzozowski doradza jak odszukać przodków.Marian Jutrzenka Trzebiatowski wspomina ofiary II wojny światowej w rodzinach Trzebiatowskich.Robert Żmuda Trzebiatoszczi w wierszu po kaszubsku wspomina swą matkę.W tomie są informacje o rodzinie Jutrzenka Trzebiatowskich z Niezabyszewa i Rekowa, opracowanie Franciszek Jutrzenka Trzebiatowski i Janina Janulis.Wspomnienie o Andrzeju von Jutrzenka Trzebiatowskim honorowym członku Cech w Gdyni i jego genealogia. Dzieje rodziny Jutrzenka Trzebiatowskich – gałąź Kaszubsko – Krakowska i genealogia w opracowaniu Zbigniewa Jutrzenka Trzebiatowskiego. Adam Żubka wspomina rodzinę Zmuda Trzebiatowskich z Łąkiego Szlacheckiego- „Tesmar” i o Leonie Zmuda Trzebiatowskim- podchorążym z krążownika „Hood” wraz z genologię. Wspomnienie o Edmundzie Zmuda Trzebiatowskim przedsiębiorcy- pierwszym Trzebiatowskim w polskim Who is Who i genealogia. Wspomnienie o Edmundzie Zmuda Trzebiatowskim – snycerzu z Czerska i genealogia.Parę słów wspomnienia o Leonie Jutrzenka Trzebiatowskim spisanych przez Urszulę Brzezińską.

W tej części znajdziesz opis Przechlewa i na ten czas Dosie wójta Przechlewa Andrzeja Zmuda Trzebiatowskiego wraz z genealogią. Trzebiatkowy – największe cmentarzysko kultury pomorskiej na ziemiach polskich. Andrzej Grabik miejscowy rolnik na swym polu odkrył cmentarzysko sprzed 400 – 200 lat przed naszą erą. Cząstkowi właściciele wsi Trzebiatkowo wg. Herberta von Schmude. Ciekawy historyczny rys naszej historii. Wydawnictwo BIT czyli Tomasz i Beata.

Potomkowie sołtysa Wawrzyńca Zmudy z Borowego Młyna spisane przez Jerzego Brzozowskiego. Obszerny artykuł i dobra znajomość przodków mogła być przyczynkiem uwiecznienia na piśmie tak licznej rodziny.Chrystele Imbert, Jutrzenka Trzebiatowscy we Francji. Najliczniejsza rodzina Zmuda Trzebiatowskich na Zaborach. Zygmunt von Trzebiatowski dziennikarz radiowy, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Radia i telewizji „OIRT”. Ciekawa postać rodziny. Przedstawia nam również kilka audycji radiowych. Biografię Feliksa Zmuda Trzebiatowskiego – posła na sejm. Feliks ożenił się z Anielą Zmuda Trzebiatowską z Łąkiego Szlacheckiego. Przeczytasz listy Krystyny Sikory. Halina Olszewska opowie o swym ojcu Benedykcie Zmuda Trzebiatowskim ze Stawisk koło Niedamowa. Na styku kultur wg Włodzimierz Łajminga. Spis członków rodziny Zmuda Trzebiatowskich na Zaborach. Dynastia pszczelarzy spisana przez Wiesława Jutrzenkę. Mielonek wspomina wg. Grzegorza Zmuda Trzebiatowskiego. Zmuda Trzebiatowscy z Mielonka i genologia rodu. Pomorskie losy ze Smołdzin i Franopola. Autor Kazimierz Jaruszewski wspomina swą rodzinę. Borzyszkowy i Borzyszkowscy – Zdzisław Zmuda Trzebiatowski. Drążkowscy – ród organistów na Kaszubach, genologia – Tomasz Rembalski. Zarys dziejów Peplińskich z Peplina, opis i genologia. – Tomasz Rembalski. Tomasz Żuroch – Piechowski – Rodowód Hamerskich. Adam Żubka – Bernard Bergman, słynny rajdowiec i Zmuda Trzebiatowscy „ Tesmar” z Betlejem w Łąkiem Szlacheckim c.d. Dwie wsie o nazwie Łąkie w powiecie bytowskim, Tożsamość Kaszubska i jej atrybuty i Piknik rodziny Trzebiatowskich Wiele – Mielno – Zapceń 2005 r. – Zdzisław Zmuda Trzebiatowski. Hieronim Derdowski – kaszebszczi marsz. Jan Trepczyk, zemia rodno. Gabriela Reca – Pracownia haftu ręcznego i renowacji tkanin.

Hymn Trzebiatowskich – praca zbiorowa Jerzego Brzozowskiego.Historia Sulęczyna spisana przez Małgorzatę Trzebiatowską, a w artykule m. in. o kościele, o którym wzmianki sięgają 1605 roku, o Reinholdzie Heidensteinie, barwnej postaci Sulęczyna, o Trzebiatowskich w Sulęczynie i okolicach. Kronika Szkoły Podstawowej w Wąsiorach w latach 1889 – 1966 – Paweł Jutrzenka Trzebiatowski. W artykule m. in. czas historyczny od 1823 r. spisany i częściowo uzupełniony przez kierownika Pawła Stankiewicza, okres międzywojenny, okres II Wojny Światowej, okres Polski Ludowej i roczniki szkolne. Dzieje historyczne regionu. Pasje życia – o Pawle Jutrzenka Trzebiatowskim opowiadają najbliżsi, rodzina i przyjaciele. Autor opisuje całą rodzinę Pawła. Rodzina Józefa Jutrzenka Trzebiatowskiego z Trzebunia, genealogia.

Herbert von Schmude – cząstkowi właściciele wsi Trzebiatkowy w XVIII wieku cz. II.

Adam Żubka Kazimierz Zmuda Trzebiatowski – lekarz i działacz niepodległościowy.

Marek Zmuda Trzebiatowski – dziennikarz i wydawca. Marian Zmuda Trzebiatowski – przedsiębiorca budowlany z Bytowa. Człowiek który uczynił to miasto piękniejszym.

Urszula Zmuda Trzebiatowska – o rodzinie Anny i Bronisławie „Szulta” wraz z genealogią. Jerzy Brzozowski – w swym artykule wspomina emigracje „za chlebem” i nie tylko. Losy tych rodzin i życie w Ameryce. Okruszki a w nich m.in. o autorce Macie Z. Trzebiatowskiej i jej zapiskach pisze Jerzy Brzozowski. Krystian Zmuda Trzebiatowski – Rodzina Bernarda „Wielkiego” Zmuda von Trzebiatowskiego, a w artykule tym m.in. małżeństwo z Antoniną, Łucją i ich dzieci, oraz ich losy. II małżeństwo z Franciszką Cyrzan Studzińską. ich dzieci, ich losy i opis pokoleń do czasu wydania książki. Wspomnienie o Teresie Macul. Naczków Władk – (Alfons Władysław Jutrzenka Trzebiatowski) Potomkowie Antoniego Bernarda „Wielkiego” Zmuda Trzebiatowskiego. Jubileusz ks. Hilarego Jastaka. IV Zjazd Rodu Trzebiatowskich. Halina Olszewska barwnie opisuje zjazd w Przechlewie. Benedykt Reszka – Referat opracowany i wygłoszony na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablic pamiątkowych z nazwiskami ofiar wojen w Łąkiem Szlacheckim. W artykule autor przedstawia informacje o ofiarach II Wojny Światowej z Łąkiego. Tomasz Rembalski – Zmuda Trzebiatowscy z Prądzony i Niezabyszewa ( XVIII – XX ) wiek. Autor dedykuje ten artykuł swej babci Teresie z Trzebiatowskich Marianowej Rembalskiej z Niezabyszewa. Potomkowie Krzysztofa Zmuda Trzebiatowskiego z Prądzony. Genealogia. Jan Alfons Wyrowiński – polityk, poseł, senator, społecznik – wnuk Józefiny Zmuda Trzebiatowskiej, oraz Drzewo Wyrowińskich.

Geanologio i Be-to-wo wg. Roberta Zmuda Trzebiatowskiego. Chojnice, Swornegacie – opis krótki tych miejsc ,historii. Trzebiatowscy w Chojnicach i znani Trzebiatowscy, wraz z genealogią. Rodzina Edmunda Zmuda Trzebiatowskiego sekretarza Bractwa Kurkowego w Chojnicach. Rodzina Zygmunta Z. Trzebiatowskiego. Rodzina Jutrzenka Trzebiatowskich – potomków Błażeja z Trzebunia. Rodzina Mirosława Z. Trzebiatowskiego i Wiesławy z Chojnic. Przyczynki do historii rodu von Schmude – Herberta von Schmude. W artykule m.in. Historia naszej ojczyzny. Czasy przed i wczesnohistoryczne. Nasza ojczyzna do chwili utraty samostanowienia przez tereny wschodniopomorskie. Okres panowania Zakonu Krzyżackiego. Ziemia Lęborska i Bytowska pod panowaniem książąt pomorskich. Czasy Polskie od 1637 do 1657. Historia powiatu bytowskiego od podbicia przez Wielkiego Księcia Elektora do czasów współczesnych. Szlachta pomorska. Rozwój i znaczenie naszego nazwiska. Herby rodowe. Opis herbu. Symbolika sześcioramiennej gwiazdy. Historia naszego rodu przed 1700 rokiem. Obywatelscy Schmudowie. Źródła Rody Kaszubskie na Gochach na przykładzie rodu Trzebiatowskich. Zdzisław Zmuda Trzebiatowski. VIII zjazd w Sulęczynie. Barbara Jutrzenka Trzebiatowska- VIII zjazd w Sulęczynie, Małszu.

Paweł Jutrzenka Trzebiatowski – rodzinne impresje. Prof. Rajmund Trzebiatowski- ichtiolog. Jacek Zmuda Trzebiatowski – Starosta Bytowski i genealogia. Ks. Prałat Henryk Cyrzan i genealogia. Roman Robaczewski o Brzeżnie Szlacheckim.

Halina Olszowska – wspomnienia o mamie Helenie Zmuda Trzebiatowskiej z Żukowa.

Płk. Dypl. Nawigator dr. Nauk wojskowych Tadeusz z Jutrzenków. Helena ze Zmudów z d. Chamier Gliszczyńska (1914 – 2008 ) nauczycielka z Wierzociny.

Jerzy Brzozowski wspomina tych co odeszli, oraz pisze o Trzebiatowskich w katastrze fryderycjańskim. Od Krystyny do Leona – czyli siedem pokoleń rodu Kapiszka.

List od Pawła Tomaszewskiego z Warszawy. List od P. Jolanty Kresowej. Zbigniew Talewski – regionalista i jego akcje. Na końcu książki piękna fotka Naszyj Marty.

W tym tomie sagi Trzebiatowskich znajdziesz, Bytów – historia. Sominy – historia Trzebiatowscy w BytowieGenealogia: przodkowie: Edwarda z Brzeżna Szlacheckiego, Klemensa z Gdańska, Władysława Z „Tesmarów,” Edmunda z Siedleckie Góry, Gerarda z Ostrowitego, Eugenii Rudnik z Zapcenia, Marian z „Szultów” z Bytowa, Jacka Starosty Bytowskiego, Wincentego – sołtysa w Parszczenicy, rodziny z Czarnej Dąbrowy ze Zmuda Trzebiatowskich, potomkowie Jan Pawła Styp Rekowskiego i Wiktorii Rozalii Zmuda Trzebiatowskiej z Płotowa. IX Zjazd Rodów Trzebiatowskich w Chojnicach – Swornegaciach. W opisie: Bazylika w Chojnicach, msza na rozpoczęcie Zjazdu, nadanie medali Księcia Bogusława X dla Profesor Nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Włodzimierz Łajming i Prof. Dok. Hab. Rajmund Trzebiatowski z Akademii Rolniczej w Szczecinie, zarazem Prof. Zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Antoni Jutrzenka Trzebiatowski i ich laudacje.

Wspomnienia Barbary z Jutrzenków o IX Zjeździe w Chojnicach – Swornegaciach. Kaszubi pod Wiedniem wg. Zdzisława Zmuda Trzebiatowskiego. Trzebiatowscy w Lęborskiej Księdze Grodzkiej. Część I: Dokumenty polskojęzyczne z lat 1697 – 1726. Jan Zmuda Trzebiatowski – policjant, więzień Ostaszkowa, ofiara bolszewickiego bezprawia. Opracowanie Adama Żubki. Jan Robert i Cecylia von Jutrzenka Trzebiatowscy ze Studzienic wraz z genologią. Sylwetka Jerzego Zmuda Trzebiatowskiego wg. Jana Sierdzana.Styp Rekowscy z Płotowa, potomkowie Wiktorii Rozalii z domu Zmuda Trzebiatowska. I genealogia. Saga rodziny Wantoch Rekowskich. Koligacje rodzin Jakusz – Gostomskich, Wantoch Rekowskich i Zmuda Trzebiatowskich. Potomkowie Marianny Zmuda Trzebiatowskiej z Brzeżna Szlacheckiego i Wojciecha Leona Wantoch Rekowskiego. Gierszewscy – rodzina żeglarska z Charzyków. Ks. Stanisław Trzebiatowski werbista w Brazylii.S.M. Rachildes Helena Małek Podjaska z d. Zmuda Trzebiatowska.Wspomnienie o Anastazji Lemańczyk córce Józefa Franciszka Zmuda von Trzebiatowskiego z Płotowa.Dzieje rodziny Heleny Jutrzonka Trzebiatowskiej z Kępiny.Wspomnienia Grzegorza Zmuda Trzebiatowskiego z Drogi Świętego Jakuba.Cisewscy/Cysewscy – zarys dziejów rodu od drugiej połowy XVI wieku do połowy XX wieku.Kaszubskie cmentarze Ci, co odeszli cz. II

W tomie tym znajdziemy opis m.in. XI Zjazdu Rodów Trzebiatowskich w Kościerzynie i Wdzydzach Kiszewskich. Kościerzyna jej historia, opis zabytków w tym pięknym mieście. Znajdziemy wzmiankę o okolicy Kościerzyny, Wdzydzach Kiszewskich, Kaszubskim Park u Etnograficznym. Wspomnienie o Trzebiatowskich w Kościerzynie.

Zdzisław Zmuda Trzebiatowski o X Zjeździe rodzin Trzebiatowskich w Bytów – Sominy 2009 r. w rozdziale tym znajdziesz bardzo dużo dobrej jakości zdjęć. ( Zobacz, może i Ty tam jesteś )W Bytowskim kościele podczas mszy został poświęcony sztandar Rodzin Trzebiatowskich. Medalem Księcia Bogusława X uhonorowano Edmunda Z. Trzebiatowskiego z Słupska, Aleksandra J. Trzebiatowskiego z Gdyni i Mariana Z. Trzebiatowskiego z Bytowa. Homilia wygłoszona w 2008 r. przez ks. Henryka Cyrzana. W art. są również laudacje wygłoszone na cześć laureatów. Sominy. 2009 r. Pozjazdowa impresja wg. Doroty Trzebiatowskiej. „Rebelianci” z Brzeżna Tomasza Rembalskiego. W artykule, może dokumencie opisuje: Gochy w czasach wielkiej wojny północnej, przebieg wojny, zniszczenia wojenne, bunt brzeżnian w 1705 r. rebelia Trzebiatowskich z Brzeżna w 1707 r. oraz ich sylwetki. Knypc – Zmuda – Trzebiatowski z Brzeżna Szlacheckiego, genealogia. Ocisk – Mądry- Trzebiatowscy – genealogia. Arkebuzer z Brzeżna wg. Tomasza Rembalskiego. Mały ruch graniczny na ziemi Bytowskiej w latach 1922 – 1939 r. Rodzina Roszczynalskich – potomkowie Mariana i Eufrozyny Roszczynialskiej z d. Malotka Trzebiatowskiej z Łężyc i genealogia. Rozdział ten ma wielką wagę dla Trzebiatowskich, a szczególni Malotków. Autor opisuje życie i męczeńską śmierć ks. Edmunda Roszczynialskiego kandydata na „Ołtarze” Rodzina Łukaszewiczów – potomkowie Łucji Franciszki – córki Bernarda „Wielkiego” Zmuda Trzebiatowskiego z Łąkiego Szlach. i genealogia. Potomkowie Łucji Franciszki z domu Z. Trzebiatowska – córki Bernarda „Wielkiego” i Augustyna Łukaszewicza. Krystian Zmuda Trzebiatowski. O SZAREJ GODZINIE – opowieści niesamowite z czasów, gdy nie było oświetlenia elektrycznego, ale i naftowe było mocno niewystarczające. w rozdziale m. in. na trasie z Łąkiego do Brzeżna Szlacheckiego.

Ks. Zygmunt Jutrzenka Trzebiatowski. Wspomnienia ( fragmenty ) Zielony dwór Waspana. W opracowaniu Stanisława Janke. Okupacja –wspomnienia mrocznych dni. Opracował Cezary Obracht Prądzyński. Harcerze i jubileusz. W tym artykule prof. Cezary wspomina swe młodzieńcze lata. Ci co odeszli cz. 3 cmentarz w Brzeżnie Szlacheckim i Czarnej Dąbrowie. Weronika i Jan Zmuda Trzebiatowscy – dwa brakujące ogniwa. Jerzy Brzozowski – wyborny genealog pokazuje jak niekiedy trudno rozpracować rodzinę. Po raz który pochyla się nad rodziną z Borowego Młyna. Pisze o Weronice, Julianie, Agnieszce i wielu innych. Przeczytajcie, a na pewno pomoże Wam w śledzeniu Waszych przodków. Pisze również o nostalgicznej chacie. O Księciu Bogusławie X Wielkim pisze przyjaciel naszej rodziny Zbigniew Talewski. Nasamprzód przedstawia jego Dosie. Pisze o jego podróży do ZIEMI Świętej w 1496/98 r.Zdzisław Machura pisze o Księciu Bogusławie X i Annie Jagiellonce.

Gochy w obiektywie Piotra Grzywacza i Zbigniewa Prochowskiego. Wiele pięknych zdjęć.Eugeniusz Trzebiatowski, Kaszubi w Europie. Opisuje międzynarodowe spotkania, ciekawych ludzi, projekty partnerskie, czyli Kaszubi w Świecie.

W tym tomie dowiemy się: Tuchola – dzieje miasta, historia, zabytki i opisano okolice Tucholi. Wspomnienie Zdzisława Zmuda Trzebiatowskiego z XI Zjazdu Rodu Trzebiatowskich w Gołuniu – Kościerzynie i Wdzydzach Kiszewskich. Tomasz Rembalski, Dział „F” Zmuda Trzebiatowskich z Łąkiego Szlacheckiego. Z dziejów drobnoszlacheckiego gospodarstwa na Kaszubach w świetle źródeł archiwalnych z lat 1742 – 1842. Przodkowie Zmuda Trzebiatowskich „Dworskich” z Łąkiego Szlacheckiego i ich krewni w linii męskiej. Praca moim zdaniem naukowa. Wymagająca wiele poświęcenia i czasu w dociekaniach. Marek Zmuda Trzebiatowski, Edmund Zmuda Trzebiatowski ( ur. 14. 02. 1923 zm. 28.06.1984) futbolista ekstra ligowy, biografia. Zdjęcia, tabele rozgrywek i karta identyfikacyjna. Ks. Jan Zmuda Trzebiatowski z Wielkiego Mędromierza. w dziale m.in. o Hipolicie, Jerzym Barzowskim i Aleksandrze Zabrockiej reprezentantce kadry Polski kobiet w kolarstwie szosowym i przełajowym.

Zmuda Trzebiatowscy z Parchowa. Potomkowie Jakuba Ignacego Zmuda von Trzebiatowskiego z Parchowa Frydrychowa. Geanologio. Ciągle w ruchu i fantazją – rzecz o rodzinie Danuty Litwic z domu Zmuda Trzebiatowska i Franciszka z Pierwoszyna. Kolekcjoner koni i samochodów. Geanologio. Zaginiona linia Trzebiatowskich- próba rekonstrukcji drzewa genologicznego. Suplement do rozdziału „Rodzina Łukaszewiczów” do rozdziału X. i genologia. O szarej godzinie. Opowieści niesamowite z czasów, gdy nie było oświetlenia elektrycznego, ale naftowe było mocno niewystarczające. Część II. autorstwa Krystiana Z. Trzebiatowskiego. Parę słów wprowadzenia ( od redakcji) do opowiadania Alojzego Budzisza. Szlachcica Nitki sławetne zwycięstwo w bitwie szlachetnej. Cmentarze. Kleka – a w niej min. Pomnik księcia Bogusława X na święto Słupska. Dni Janusza Jutrzenka Trzebiatowskiego w Chojnicach i okolicy. laudacja wg. Zdzisława Z. Trzebiatowskiego. Wybory w Zrzeszeniu Kaszubsko Pomorskim, oraz wybory samorządowe. Wręczenie wyróżnień „Bazun” Fundacji „Naji Goche” w Borowym Młynie. Plebiscyt „Orzeł Pomorski”

Jak zawsze Naczelny redaktor Zdzisław Zmuda Trzebiatowski w słowie wstępnym życzy czytelnikom przyjemnej lektury. I jak z nim się nie zgodzić. Wszystkie tomy są prezentacją sagi naszych małych i całego rodu Trzebiatowskich. Więc należy z pokorą i wielkim zadowoleniem przyjąć jego zaproszenie do czytania tej lektur. Krystian Zmuda Trzebiatowski XII przenosi nas do Miastka i na ośrodek w Świeszynie. W przedmowie pt. Miastko i okolice autor z wielką uwagą i zaangażowaniem zagłębia się w problem tego mało rozwiniętego przemysłowo regionu Kaszub. Swe opracowanie dzieli na kilka pozycji:1. Zarys historii Miastka ( Rumellsburg ). 2. Polityka przeciw gospodarce, czyli kłopoty XIX wieku. 3. W czasach Cesarstwa. 4. Od końca I wojny światowej do końca II wojny światowej. 5. W Polsce Ludowej. I 6. W III Rzeczpospolitej W artykule Trzebiatowscy w Miastku i Brzeżnie przedstawiona jest obszerna genealogia linii Zmuda Trzebiatowskich z Brzeżna Szlacheckiego – potomkowie Krzysztofa „Knypc” i Zuzanny „Ocisk”. Jedna z gałęzi Zmuda trzebiatowskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki i jej powiązania z familią na Kaszubach wraz z genealogią. Bohaterowie z rodziny Bruskich, powiązanie ich z Miastkiem i rodem Trzebiatowskich. Jarosław Lemański pisze o Alojzym Bruskim pseudonim „Skocz.” Jan Wyrowiński pisze w art. Żołnierz Wyklęty o swoim wuju kpt. Alojzym Bruskim „ Grab.” Basia z Jutrzenków przedstawia nam sprawozdanie z XII Zjazdu Rodzin Trzebiatowskich w Tucholi i Okoninach Nadjeziornych. Następną pozycją w książce jest laudacja wygłoszona przez Pawła Jutrzenka Trzebiatowskiego na rzecz nieżyjącego ks. Zygmunta Jutrzenka Trzebiatowskiego. W następnym artykule Zdzisław z Zmudów przedstawia recenzję autorską książki Jerzego Henkego „Heinrich von Stephan – najwybitniejsza postać Ziemi Słupskiej XIX wieku,” natomiast jego syn Zygmunt snuje rozważania i refleksje przed dniem zadusznym swoich dwóch dziadków. Wspomina dziadka Klemensa z Zmudów i Stefana Ławrynowicza. Zdzisław Zmuda Trzebiatowski w reportażu „Uroczystości w Borowym Młynie na Gochach – wręczenie Bazun 2011” uzmysławia czytelnikowi, jak wielki patriotyzm drzemie i jest obecny na Kaszubach. Na te uroczystości organizowane przez Zbyszka Talewskiego zjeżdżają najznakomitsze osoby z kraju. Zapraszam szczególnie usilnie do przeczytania tego reportażu. Wielu z Trzebiatowskich i spokrewnionych zostało na tej uroczystości uhonorowanych.

Ewa Żmuda Trzebiatowska w sejmie RP – zbiór materiałów. Jest to krótkie dosiej Ewy, acz ważne dla Trzebiatowskich. Władysława Spiczak Brzezińska – społecznik, zwany człowiek instytucja. Założycielka koła Kaszubskiego, wieloletnia przewodnicząca. Więcej w artykule.O szarej godzinie. Opowieści niesamowite z czasów, gdy nie było oświetlenia elektrycznego, a naftowe było mocno niewystarczające (z uzupełnieniem na podstawie opowieści Teofila Cichosza.) Autorstwa Krystiana Zmuda Trzebiatowskiego.

Kasia Żmuda Trzebiatowska z Koszalina przenosi nas w swych wierszach w świat zadumy. Jerzy Brzozowski przenosi nas na cmentarze do Swornegaci, Konarzyn, Lipnicy, Trzebiatek, Przechlewa i Łąkiego, wszędzie szukając zmarłych z Trzebiatowskich.

Tomasz Żmuda Trzebiatowski przenosi nas z Miastka na wschód do Wejherowa – duchowej stolicy Kaszub. Swe opowiadanie dzieli na tematy: legenda, trochę historii, pokazuje nam co zobaczyć i jak trafić do miejsc ciekawych. Ks. Edmund Roszczynialski – jego życie i męczeńska śmierć. Barbar Jutrzenka Trzebiatowska po raz kolejny z znaną skromnością, acz bardzo ładnie opisuje Zjazd w Miastku. W tym artykule jest wiele zdjęć dobrej jakości i dobrze czytelnych i odpowiedniej wielkości. Takie połączenie dobrze napisanego tekstu i dobrych zdjęć sprawia, że walor estetyczny jest bardzo dobry. Zapraszam do czytania. Ks. Prałat Henryk Cyrzan jak zawsze wygłasza homilię na mszy w języku Kaszubskim. Tym razem w książce jest spisana właśnie po Kaszubsku.

Za szczególne osiągnięcia dla Rady Rodzin Zdzisław i Tomasz Zmuda Trzebiatowscy otrzymują medale Bogusława X. laudacje dla laureatów wygłaszają ich żony Halina i Beata. W Bytowie odsłonięto tablicę poświęconą pierwszemu prezesowi Towarzystwa Młodo Kaszubów ks. Ignacemu Cyrze w kościele pw. Św. Katarzyny w Bytowie.

IV Sejmik jednej z najstarszych i najliczniejszych rodzin na Pomorzu odbył się w 2012 r. w artykule m.in. Potomkowie Michała Stoltmana. Bardzo obszerna genologia zawarta w 61 stronach tej książki. Alojzy Budzisz raczy nas opowiadaniem w języku Kaszubskim pt. Szlachceca Njitkji słavetne dobece bjitve szlachetne.

Katarzyna Zmuda Trzebiatowska – poetka zaprasza nas ponownie do swych wierszy.

Krystian Zmuda Trzebiatowski – czyli ja w własnej osobie zapraszam Was po raz kolejny do przeczytania moich opowieści niesamowitych. Tym razem cz. Iv pt. Źrebak. Wierzcie mi to co tam opisałem działo się naprawdę. Takie to były czasy.

Na koniec art. Z archiwum „Naji Goche” Zbigniewa Talewskiego. Drzewo genealogiczne Kazimierza męża Ewy Żmuda Trzebiatowskiej – posłanki na sejm RP. Recenzja pracy doktoranckiej Rafała Maliszewskiego sporządzonej przez Zdzisława Zmuda Trzebiatowskiego i zupełnie na końcu książki cmentarze w Tuchomiu i Parchowie Jerzego Brzozowskiego.

Zjazd XIV odbył się w Łąkiem, wsi na prawach Szlacheckich. Nie wiem dlaczego ten „przydomek” do podstawowej nazwy wsi został usunięty. Jest to stare siedlisko, gdzie znajdowały się dobra szlacheckie. Gdzie jako mały brzdąc bawiąc się w piaskownicy wykopywałem pochówki tzw. Popielnice, oczywiści nie świadom tego co czynię. Te moje wykopki mogą świadczyć o tym, że to siedlisko jest stare. Z wsi tej wywodzą się najznakomitsze gałęzie rodów Trzebiatowskich. Mieszkańcy tej wsi jako nieliczni na Gochach upamiętnili imiennie poległych na wojnach światowych na wielkim pomniku. A teraz do streszczenia tomu XIV. Zjazd opisali Joanna i Mirosław Szumiłowscy. Następnie są zdjęcia z uroczystości w kościele, oraz relacja Basi z Jutrzenków. Przywitanie – wystąpienie Pawła Jutrzenka Trzebiatowskiego jest nad wyraz ciepłe i serdeczne. Trzebiatowskich i ich gości powitał Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildendrandt. Jego wystąpienie w artykule. Kazanie wygłosił dziekan dekanatu wejherowskiego ks. Tadeusz Reszka. Również zamieszczone w książce. Następnym jest Akt Zawierzenia Rodzin Trzebiatowskich Matce Boskiej Wejherowskiej Uzdrowicielce na Duszy i Ciele. List Biskupa Tadeusza Gocłowskiego do Trzebiatowskich, pełen ciepła z błogosławieństwem. Następnie są laudacje wygłoszone na cześć laureatów Medalu Księcia Bogusława X Jana Wyrowińskiego i Ewy Zmuda Trzebiatowskiej. Następnie dane o wsi Łąkie i genologie Łąckich, Lemańczyków, Konrada i Marii Zmuda Trzebiatowskich, przodkowie Wojciecha Zmuda Trzebiatowskiego syna Bronisława i Anastazji, przodkowie Jana Narożyńskiego z Tebowizny, Gerarda Myszki, Bolesława Trzebiatowskiego, Marka Dorawy z Dampelka, Antoniego z Rokitnik, Bogdana i Mariana bratanków „Prezesa”, Beaty Krup z d. Zmuda Trzebiatowska, Joanny, Krystyny Szumiłowskiej z d. Z. Trzebiatowska, ks. Henryka Cyrzana z Trzebiatowskich, Huberta Z. Trzebiatowskiego, Krystyny i Stanisława Glinieckich. Jerzego Hapki i jego żony Krystyny, Andrzeja i Jana Z. trzebiatowskich, Zenona Kazimierza Falka, Teofila Trzebiatowskiego, Wandy Spierewka z d. Z. Trzebiatowska, Jana VII „Mocnego” i jego żony Z. Trzebiatowskiego. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku pamięci profesora Klemensa Trzebiatowskiego w Łąkiem. Profesor Klemens był pierwszym, który z tej miejscowości został profesorem. Na uroczystości byli znamienite osoby życia politycznego, społecznego i mieszkańcy wsi. Augustyn Worzała (1837 – 1905) – ks. Wikary parafii Borzyszkowskiej za czasów proboszcza ks. Jana Sucharskiego, słynny żartowniś kaszubski. Spisane po kaszubsku! Adam Żubka pochylił się nad Bydgoskimi bohaterami, Józefie i jego synku Leonardzie z Jutrzenka Trzebiatowskich. Wielce patriotyczna opowieść o przodkach Jutrzenków wraz z ilustracjami. Genologia Jutrzenka Trzebiatowskich z Kiedrowic. Gockowo – generalska rezydencja. Spisana przez Andrzeja Szutowicza. W artykule m. in. zespół parkowo pałacowy, Generał Franz Theodor von Aubrecht Prądzyński. Skrócone drzewo genologiczne pruskiej rodziny ziemiańskiej von Walenstedt z okolic Człuchowa i jej koligacje z rodzinami kaszubskimi.Andrzej Szutowicz w art. Bracia Laska z Bytowa, a w artykule m. in Trochę genealogii, Alfons Laska, pobyt w niewoli, filmowa ciekawostka, wątpliwości, Jan Laska – ksiądz od Łupaszki, pierwsze parafie, w partyzantce Wileńszczyzny, czas powojenny, w kraju dawnych wrogów i początek legendy wraz e genologią i zdjęciami.

Następny artykuł jest również Andrzeja Szutowicza. Pisze w nim o znanych i nieznanych z Trzebiatek i okolic. Jerzy Brzozowski pisze o zapomnianych daninach. Jego art. Meszne w Parafii Borzyszkowy przybliża nam mało znany podatek kościelny. W art. m. in. Objaśnienie pojęcia parafialnego Mesznego, księga Mesznego Parafii Borzyszkowy, używane w księdze miary i wagi oraz odstawiane płody rolne, Trzebiatowscy w księdze Mesznego. Zbigniew Lorkowski pisze o Kociewiaku z kaszubskim rodowodem.Gabriela Włodarek przedstawia genealogię Trowskich – Jutrzenka Trzebiatowskich wraz z ilustracjami. Ciąg dalszy opowieści niesamowitych Krystiana Zmuda Trzebiatowskiego. Wręczenie Bazun na Gochach w 2013 r. w Borowym Młynie. W artykule m.in. akty nadania, honorowe wyróżnienia, podziękowania wraz z galerią zdjęć. Kleka, a w niej: wybór delegatów oddziału gdyńskiego ZKP. POMNIK PAMIĘCI Żydów Bytowskich, chamska mowa zrujnowała mu karierę, skromna uroczystość ku czci wielkiego człowieka, obchody 50 – lecia Towarzystwa Ziemi Człuchowskiej, benefis Piotra Grzywacza, Skry Omuzdowe 2013 r. mity i prawdy, dzień jedności w Sierakowicach, jubileusz 50 lecia kapłaństwa ks. Prałata Henryka Cyrzana, Łąkie Szlacheckie zatrzymane w kadrze.

Jubileuszowe wydanie XV części „Trzebiatowskich” nieodłącznie związane jest z XV zjazdem rodzin Trzebiatowskich w Łąkiem Szlacheckim- główniej siedziby rodowej Zmuda Trzebiatowskich i oczywiście z 500 rocznicą nadania włości Trzebiatkowy protoplastom wszystkich gałęzi Trzebiatowskich przez księcia Bogusława X na zamku w Szczecinie. Pierwszy rozdział to szeroka informacja Krystiana Zmuda Trzebiatowskiego, jednego z głównych organizatorów zjazdu w Łąkiem, ozdobiona licznymi fotografiami a zakończona podziękowaniem dla organizatorów. Następnie zamieściliśmy recenzje książki profesora Janusza Kutty „II Rzeczpospolita i Kaszuby” Recenzja ta jest zamieszczona nieprzypadkowo, bowiem wykład profesora w Borzyszkowy na zbliżony temat był bardzo istotnym elementem zjazdu w Łąkiem. Wykład ten był bardzo profesjonalny oraz rzeczowy i przybliżył nam stosunki panujące w II Rzeczpospolitej. Adam Żubka w następnej części dał nam najnowszy dowód swej mrówczej pracy, przedstawiając postaci kolejnych członków rodziny tzw. ‘Tesmarów” Zmuda Trzebiatowskich i powiązanych z nimi rodzin Trzebiatowskich. Interesujące jest tu szczególnie drzewo genologiczne kapelana rodzin ks. Prałata Henryka Cyrzana ( Cyrzan Studzińskiego) Drzewo genealogiczne Klary Gertrudy Jutrzenka Trzebiatowskiej zostało tu zamieszczone przy okazji trzech okoliczności z Nią związanych: dziewięćdziesiątej rocznicy jej urodzin, nowej edycji książki Edmunda Szczesiaka opisującej tragiczną historię Klary Gertrudy oraz zjazdu Sybiraków w Szymbarku z jej udziałem. Na ubiegłorocznym zjeździe rodzin Trzebiatowskich wyróżniliśmy medalem Księcia Bogusława X wybitnych samorządowców wywodzących się z naszych rodów. W wyniku ostatnich wyborów do samorządów lokalnych zapewne trafią kolejni członkowie rodzin Trzebiatowskich. W tej działalności życzymy im samych sukcesów tak by ich działania i dokonania rozsławiły dobre imię naszej rodziny. Długo zastanawiałem się nad zamieszczeniem artykułu dr. Zenona Romanowa na temat przeszłości akowskiej mojego ojca Klemensa Zmuda Trzebiatowskiego – przede wszystkim z powodu oparcia się przez niego w swej pracy wyłącznie na archiwach bezpieki. Tekst stał się tym samym mało obiektywny. Jednak przy zwróceniu uwagi na tą jednostronność źródeł, można sobie wyrobić własne zdanie. Proponuję czytać ten artykuł z należytym dystansem. Do pewnego rodzaju przemyśleń skłania skłania mnie też udział znacznej ilości Kaszubów w organizacji akowskiej na terenie powiatu grójeckiego, tak odległym od Pomorza ( Józef Bruski, Jan Franciszek Warnke, Klemens Trzebiatowski, czy kapelan oddziału, późniejszy „Król Kaszubów” ks. Hilary Jastak. ) Tomasz Rembalski urozmaicił nasze opracowanie krótkim esejem na temat znalezionej przez niego postaci Zmuda Trzebiatowskich z Prądzony z herbem księżyc i gwiazdy. Wspomaga tym naszą wiedzę w tej dziedzinie. Tomasz Żmuda trzebiatowski nadesłał biogram lotnika Leona Trzebiatowskiego, niestety niewiele o nom wiemy. Może ktoś z czytelników pomoże? Postanowiliśmy zamieścić trochę tekstów kaszubskich. Tym razem są to fragmenty prozy Alojzego Budzisza. Wypada nam czasem zajrzeć do klasyków literatury kaszubskiej. Rozdział Cmentarze jest przede wszystkim efektem podróży Jerzego Brzozowskiego i Krystiana Zmuda Trzebiatowskiego po Gochach. Przedstawia także nagrobki Heleny Dziurli z domu Zmuda trzebiatowskiej. Pozostałe rozdziały tradycyjnie tworzone były na bieżąco w zależności od napływającego materiału. Celem wstępu jest przedstawienie metodyki opracowań zawartych w treści książki i sprecyzowanie intencji ich zamieszczania. Wydaje mi się także, że nie wszyscy rozumieją rolę tego co pod nazwą redakcja merytoryczna książki zostało stworzone, w odróżnieniu od tak zwanej technicznej redakcji książki. Brak tego rozumienia powoduje czasami nieporozumienia, a czasami stwarza nawet pewne konflikty. Zapraszamy ( poprzez nadsyłanie nowych materiałów) współtworzenia wraz z nami „małej historii” naszej kaszubskiej Rodziny Trzebiatowskich. Życząc wszystkim interesującej i ciekawej lektury oddajemy do rąk czytelników kolejny tom naszej rodowej publikacji.

Jest to wierny przedruk wstępu do tego tomu napisanego przez Redaktora Naczelnego Zdzisława Zmuda Trzebiatowskiego. Uznałem niniejszym, że przedruk w tym właśnie tomie jest właściwszy od streszczenie do tomu.

Książka zaczyna się bardzo kolorowo, zdjęcia czytelne i miłe dla oka jak nigdy. Wspomnienie z zjazdu w Kartuzach i Wieżycy a w nim: Laudacja poświęcona Franciszkowi Góreckiemu, Adamowi Żubce. Następnie: Miejscowości związane z XVIII zjazdem Rodzin Trzebiatowskich, Borowy Młyn z jego historią. Szczególnie szeroko jest opisana parafia i kościół ewangelicki, borowomłyńska Huta Szkła, kościół i parafia katolicka, w tym artykule jest również wspomnienie o ks. Bernardzie Gończy i ks. Stanisławie Dzięgielewskim. Autor artykułu z pietyzmem odniósł się do znaków patriotyzmu i pamięci w Borowym Młynie. Jest też w tym artykule rys Koczały i Prądzony. Ciekawostką i dozą patriotyzmu jest art. Dr. Mariana Frydy pt. Jak obierano sołtysa w Łąkiem, czyli o trudnych początkach samorządności na Gochach po I wojnie światowej. Dr. Tomasz Rembalski bardzo szeroko i skrupulatnie znaną sobie odpowiedzialnością i zaangażowaniem pisze o dr. Urszuli Annie Mączka z domu Loll i jej małżeństwie. Szkic biograficzny. Adam Żubka znany z dociekliwości opisuje historię Andrzeja ( z Tesmarów ) Zmuda Trzebiatowskiego z Manchesteru.

Album rodziny Krystyny Felkowskiej z d. Wałdoch córki Waltraud Wałdoch z d. Zmuda Trzebiatowskiej. Art. pełen zdjęć, wspomnień i genologia rodziny.

Tomasz Zmuda Trzebiatowski opisuje historię rodziny Torlińskich z Wielkiej Wsi ( Władysławowa ) Jej powiązanie z Z. Trzebiatowskimi i o tzw. Halerówce, Matce Boskiej Swarzewskiaj i jej losach w czasie II wojny Światowej. W art. Wokół Trzebiatek Andrzej Szutowicz opisuje znanych i dzielnych generałów z rodzi Malotki, Chamier, Wnuk i pokazuje ich ordery. Odznaczenia bojowe kapitanów von Malotki.

W art. Wokół Gliszczyńskich Andrzej Szutowicz wspomina generałów z tej rodziny i znane postacie. Zdzisław Zmuda Trzebiatowski opisuje dziedziczne choroby Kaszubskie takie jak: LCHAD I Talasemia. W książce są również zamieszczone informacje o działalności Stowarzyszenia Dziedzictwa Pomorza im. Bogusława X w latach 2015 – 2017 i planach do 2019 roku. Następnie jest Kleka a w niej: o dyktandzie kaszubskim, Jubileuszu Króla Kaszub, wspomnienie o najlepszej zawodniczce roku województwa pomorskiego w strzelectwie, promocji w Gdańskim ratuszu Staromiejskim albumu Włodzimierz Łajminga, fotki z zjazdu Prądzyńskich, odpustu na Św. Górze Polanowskiej, zjazdu Rodu Stoltmanów, XVIII zjazdu Kaszubów w Wdzydzach Kiszewskich, art. Małgorzaty Świątek pt. Pomnik rycerza w Trzebiatkowej, wspomnienie o straceniu w Dziemianach 70 lat temu kpt. Alojzego Bruskiego „ Grab.” Wywiad z Dalią Zmuda Trzebiatowską o wymyślonym świecie w ilustracjach, oraz jeszcze sporo ciekawych artykułów do przeczytania których namawiam.

Część XVII jest niejako opisem wielu zdarzeń Rodziny. Rozpoczyna się wprowadzeniem autorstwa Zdzisława Zmuda Trzebiatowskiego na temat wielkości naszego Rodu. Dorota Trzebiatowska powraca do historii i zjazdów, a szczególnie miel wspomina i opisuje nasze rodziny w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Adam Żubka, znaną sobie elegancją opisuje Zjazd w Borowym Młynie i Koczale. Artykuł ten jest wspaniale zilustrowany. Z rodzinnego albumu swojej kuzynki Marianny i Edmunda Chamier Gliszczyńskich przedstawia jej młode lata i ważne wydarzenia zapamiętane w fotografii. Kolejnym ważnym elementem są laudacje wygłoszone na cześć Ewy Świątek Brzezińskiej i Gabrieli Recy laureatek statuetki księcia Bogusława X. Do Zjazdu odniósł się również przyjaciel naszej Rodziny Zbigniew Talewski i Marianna Chamier Gliszczyńska.

W artykule pt. Podróż Jana Żmuda Trzebiatowskiego za wsi Śluza na Kaszubach do Francher w stanie Wisconsin w USA w 1884 zamieszczone są wspomnienia z tej podróży i losy osadników. Artykuł jest bogato ilustrowany zdjęciami z dawnych lat.

Zdzisław Zmuda Trzebiatowski wspomina i niejako przedstawia sylwetkę kandydata na ołtarze Sługę Bożego ks. Edmunda Roszczynialskiego. Dawne czasy, jakby ktoś powiedział? Może tak dla młodych, lecz starsi z nas wiele z tego okresu pamiętają. Są to wspomnienia Heleny Wnuk Lipińskiej spisane przez wnuczkę Weronikę Zmuda Trzebiatowską. Wielką niespodzianką, bynajmniej dla mnie, niekiedy ignoranta jest art. Stefana Żeromskiego pt. Wiatr od morza. Andrzej Szutowicz przedstawia nam czytelnikom okres między wojenny w art. Pt. Służba na granicy polskiej w rejonie Brzeżna Szlacheckiego w połowie lat 20 XX wieku. Wielce usportowioną rodzinę Trzebiatowskich. Znaną i szanowaną w Trójmieście przedstawia nam Dorota Trzebiatowska.Swoje młode lata i nie tylko wspomina Zygmunt Zmuda Trzebiatowski.

O kataklizmie, który nawiedził 12 sierpnia 2017 roku Kaszuby pisze Andrzej Szutowicz, Zygmunt Zmuda Trzebiatowski i Jan Trzebiatowski.

Dziś pisząc historię jakiejkolwiek rodziny, wsi, miasteczka, parafii czy gminy, musimy sięgać do źródeł ikonograficznych (jak się je mądrze określa). Okazuje się bowiem, że jedno, dwa , trzy dobrze zestawione i skomentowane zdjęcia mogą nam więcej opowiedzieć o ludzkich losach, a szczególnie o kulturowych i cywilizacyjnych zmianach, niż wiele zapisanych stron. Właśnie dlatego tak fascynujące są zgromadzone tu zdjęcia i widokówki z Łąkiego i okolicy. Dzięki nim już nie jesteśmy skazani li tylko na suchy przekaz dokumentów pisanych. Wieś – jej mieszkańcy, jej oblicze, architektura, układ, życie codzienne, świętowanie, portret indywidualne i obraz całej wspólnoty… wszystko to staje dziś przed naszymi oczyma. Kusi naszą ciekawość, ale też pokazuje jak w tych przeszłych dziesięcioleciach zmieniła się ta nasza mała ojczyzna. To moment zatrzymania, któremu powinna towarzyszyć refleksja. Zwykle jesteśmy zabiegani, nie patrzymy wstecz i dopiero kiedy usiądziemy nad zbiorem tego typu przekazów wizualnych, możemy się zastanowić.. To już tak bardzo się zmieniliśmy? Tak odmienne jest oblicze wsi? Jej architektura? Nasz styl życia? Kiedy to się stało?

W rodzinnym miejscu w Trzebiatkowych spotkały się rody szlacheckie, mieszkańcy wsi, goście specjalnie na tą okazję zaproszeni. Ucztowali podczas Festiwalu Smaków organizowanym przez Radę Sołecką i Koło gospodyń Wiejskich. Uczta i obchody XX Zjazdu zostaną zaprezentowane w innym artykule. Tom XVIII Sagi Rodu Trzebiatowskich rozpoczyna się wspomnieniami Tomasza Żmuda-Trzebiatowskiego. Wprowadza nas w okres ostatniego dwudziestolecia, opisując zaangażowane Trzebiatowskich w realizację przedsięwzięć, które to są potrzebne dla tej miejscowości.

Przemysław Pragert w swym artykule pod tytułem: „Najdawniejsi posiadacze Trzebiatkowej i ich herby” przedstawia rozszerzoną genologię rodów i ich herby.

Dla tych co nie znają Trzebiatkowa, Tomasz Żmuda-Trzebiatowski wprowadza w minione lata, dawną i tą nowszą historię. Prezentuje przy tym wiele dawnych zdjęć. Przedstawia panel sołtysów tej miejscowości od 1970 roku. Tomasz prezentuje nam również Kronikę Szkoły Powszechnej w Trzebiatkowej od 1945 do 1950, a w latach późniejszych obszerne fragmenty do 2000 roku. Mieczysław Spierewka przedstawia w Swoim artykule historię karczmy Jana Żmuda-Trzebiatowskiego z Kosobud. W artykule autor prezentuje wiele zdjąć wprowadzając czytelnika w lata 20 te i późniejsze ubiegłego wieku.Dariusz Majkowski na podstawie powieści „Nigde do zgube nie przyńdu Kaszube” opisuje przywary i zalety Kaszubów. Marian Rudnik opisuje jak król Prus Wilhelm I Hohenzollern zostaje ojcem chrzestnym dla Fridricha Wilhelma syna Johanna von Malotki, a Prezydent Ignacy Mościcki chrzestnym Kazimierza Tyborskiego z Zielonej Chocin. W artykule „Bernard Bukowski ps. Buk-zapomniany bohater” opisuje udział Bernarda w zamachu na Adolfa Hitlera. Jego dalsze losy i tragiczna śmierć w Ciemnie. Czy ktoś z Kaszub mógł zostać królem? Czemu nie, Kaszubom też należy się. Zwrotka z znanej piosenki. Faustyn II z rodziny Wirkus z Prądzonki był królem Gonave jednej z wysp Haiti. Warto ten artykuł przeczytać. Dzieje i dzień dzisiejszy oraz plany na przyszłość Wejherowskiego pokazuje nam Cezary Obracht- Prondzyński.

W tomie tym zostaje przedstawiony II Kongres Rodów Pomorza i jednocześnie XIX Zjazd Rodzin z Trzebiatkowej.