V Zjazd w Słupsk- Ustka 17-19.09.2004r.

Piąty zjazd Rodziny Trzebiatowskich odbył się w dniach 17-19 września 2004 roku w Słupsku i Ustce. Kolejne spotkanie przedstawicieli tych wybitnie zasłużonych dla ziemi kaszubskiej rodzin szlacheckich rozpoczęło się kaszubska mszą świętą koncelebrowaną w kościele pod wezwaniem św. Jacka w Słupsku. Koncelebrę prowadził ks. prałat Jan Gieratowicz ze Słupska i ks. Roman Skwiercz z Gdańska. Homilie w języku kaszubskim na temat roli rodziny wygłosił ks. Roman Skwiercz, a czytania i modlitwę wiernych również w języku kaszubskim prowadzili przedstawiciele rodzin Trzebiatowskich. Gospodarz kościoła ks. Gieratowicz odebrał od przedstawicieli rodziny Trzebiatowskich butelkę wina z Kany Galilejskiej i symbolicznym wyobrażeniem ogniska domowego.

Po mszy świętej w tymże samym kościele odbył się koncert muzyki poważnej z cyklu „Spotkania z muzyka Kaszub” w wykonaniu artystów p.p. Witosławy Frankowskiej – muzykologa , Aleksandry Kucharskiej –Szefler- sopran , Ryszarda Minkiewicza – tenor i Cezarego Paciorka – akordeon. Koncert był dobry. Pewnym dysonansem było jednak to, iż wykonawcy nie wznieśli się ponad standardowe wyobrażenie Kaszub i ich kultury, ograniczając swój repertuar do morza i opisu smutnego bytu rybaków kaszubskich. Ta tematyka ma się nijak do szlacheckiej historii rodu Trzebiatowskich, które są związane ściśle z południowymi i środkowymi Kaszubami.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie muzeum Pomorza Środkowego z wystawami związanymi z dziejami Słupska i okolic, portretów Witkacego i malarstwa europejskiego. Po muzeum oprowadzał nas dyrektor muzeum pan Mieczysław Jaroszkiewicz. Zamek Gryfitów i kościół pod wezwaniem św. Jacka w Słupsku są ściśle związane z osobą dobrodzieja Trzebiatowskich- Księciem Bogusławem X.

Pozostała część zjazdu odbyła się w Ustce w przyjaznym ośrodku wczasowym „Słoneczna”. Tu się odbyła promocja kolejnej książki z cyklu Trzebiatowscy „1515-2015” tym razem z opisem kolejnych pięciu gniazd rodowych, artykułem będący przyczynkiem do poznania losów Trzebiatowskich w czasie ostatniej wojny i informacjami na temat pracy Rodzin Trzebiatowskich.

W części oficjalnej wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego dr Antoni Szreder, Jerzy Dąbrowa- Januszewski i dr Marian Majkowski i prasy lokalnej: Gazety Słupskiej i Naji Goche, odczytano listy gratulacyjne, w tym Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego Oddział Słupsk i Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego ( w którym odtwarzają właśnie kolejna budowę związaną z Trzebiatowskimi – Dom Zmuda Trzebiatowskich z Czarnej Dąbrowy).

W części zjazdu mniej oficjalnego, rozegrano mecz miedzy drużynami Zmuda i Jutrzenka Trzebiatowskich, potem odbyło się szereg innych konkurencji sportowych. Zabawy i rozmowy integracyjne przy ognisku trwały do późnej nocy. Nastrój tworzył zespół folklorystyczny ze Smołdzina z silnymi akcentami Kaszubskimi.

Zdzisław Zmuda Trzebiatowski