Autorka zdjęć Pani Anna Grzybowska

Na zdjęciu w mundurze od lewej strony Wojciech Zmuda von Trzebiatowski i Władysław Krecki z Rodzinami. Zdjęcie zrobione 07.08.1937 roku w Jezewie

Od lewej na krześle Józef Zmuda von Trzebiatowski, moja prababcia Franciszka Krecka z/d Zmuda von Trzebiatowska, na dole od prawej przy dzieciach Jan Trzebiatowski

Herb Rodzinny Trzebiatowskich

Moja prababcia Franciszka Krecka z/d
Zmuda von Trzebiatowska

pub-05

Autorka zdjęcia Pani Dykier Katarzyna Ewa
Mój zmarły dziadek Władysław Żmuda – Trzebiatowski również walczył pod Monte Cassino.. wspaniały człowiek.

Autor Zdjęcia Pan Stanislaus Von Zmuda Trzebiatowski‎
Mój stryj Jan Zmuda Trzebiatowski też walczył pod Monte Casino

Poniższe Zdjęcia Pochodzą z Prywatnych Albumów Rodzin Trzebiatowskich z Wielkiej Brytanii i Kanady

Jan Edward Zmuda Trzebiatowski

pub-07

Leon Trzebiatowski

pub-11

Harry John Zmuda

Chester Von Gliszczynski

William Sylvester (Willie) Trzebiatowski

Leon Trzebiatowski Żmuda

Adam Zmuda

George Zmuda

Thaddeus A. “Ted” Zmuda

pub-15
pub-16

Zdjęcia Nadesłane z USA

Scarlet Trzebiatowski

pub-19

Dorothy Roshak Zmuda

pub-20

Frank Malotki

pub-21

Philipp Frank CHAMIER

Thomas “Tomasz” Zmuda

asas

Felix Trzebiatowski

Informator z zbiorach Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.
Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek
https://zawacka.pl/

Akta osobowe (teczki osobowe)
Żmuda-Trzebiatowska Janina, zam. Bielińska, ps. „Azalia”
Trzebiatowski Egon, ps. „Okonek”

dokument w pliku pdf

Rodzina Trzebiatowskich ze Stanów Zjednoczonych

VI Kaszubski Odpust na Świętej Górze Polanowskiej 13.06.2020

Kaszubi na Świętej Górze modlą się w swoim języku. Po kaszubsku odmawiają Różaniec, słuchają kaszubskiego kazania, które wygłosił ks. Leszek Jażdżewski, duszpasterz środowisk kaszubskich z Gdańska. Ale nie tylko dla Kaszubów są odpusty na Świętej Górze.

– Te odpusty są dla wszystkich Pomorzan, żeby czerpać z historii i kultury ludności słowiańskiej, zamieszkującej te tereny przed germanizacją. Potem, systematycznie spychana na wschód, zachowała się ona tam, gdzie ostał się Kościół katolicki. Wraz z jego powrotem na Pomorze Środkowe i Zachodnie, niech wraca i kaszubszczyzna, pierwotna kultura pomorska – dodaje o. Jędryszek.

pub-25
pub-26
pub-27
pub-28
pub-29
pub-30
pub-31
pub-32

”Wspomnienia” V Odpust kaszubski w Polanowie 15.06.2019

Po raz kolejny odbył się Odpust Kaszubski, zainicjowany w 2014 r. przez o. Janusza Jędryszka, pustelnika i gospodarza kaplicy na Górze Polanowskiej. Uroczystość mogła odbyć się dzięki zaangażowaniu i współpracy z wieloma instytucjami.

Są to m.in.: Gmina Polanów, POKiS, ZUK, OSP, Nadleśnictwo Polanów.

Srebrna Tabakiera Abrahama

16 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia Medali Srebrna Tabakiera Abrahama. To prestiżowe wyróżnienie, przyznawane jest od 1994 roku przez gdyński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego osobom i instytucjom działającym na rzecz Kaszub i Pomorza. W tym roku dodatkowym ważnym punktem uroczystości było poświęcenie nowego sztandaru gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w oksywskim kościele pw. Św. Archanioła Michała, koncelebrowaną przez ks. kanonika Kazimierza Glamę i ks. kanonika Stanisława Bacha przy oprawie muzycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Gdynia”. Podczas mszy św. ks. kanonik Stanisław Bach dokonał aktu poświęcenia nowej stanicy ZK Gdynia. Prezes ZKP Gdynia – Andrzej Busler, przybliżył historię dawnego sztandaru, który był obecny ostatni raz podczas uroczystości. Służył gdyńskim zrzeszeńcom blisko trzydzieści lat. W dalszej części A. Busler mówił o idei powstania nowej stanicy. Jej fundatorami są: Edward Barzowski, Małgorzata Bądkowska, Benedykt Bieszk, Andrzej Busler, Krystyna Brylowska, Izabela Denc, Urszula i Franciszek Gurscy, Eugenia Halicka, Celina Kłodzińska, Ewa i Krzysztof Rathnów, Ryszard Zinka oraz Kazimierz Zorn.

Po zakończeniu mszy św., wierni udali się pobliski cmentarz gdzie spoczywa Antoni Abraham oraz jego małżonka Matylda. Po wspólnej modlitwie, prezes ZKP Gdynia Andrzej Busler zaprosił zebranych na dalszą część uroczystości – wręczenie Medali, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 43 na gdyńskim Pogórzu. Wśród gości znaleźli się m.in. Marek Łucyk – dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, który reprezentował prezydenta Gdyni – dr. Wojciecha Szczurka oraz radni Rady Miasta Gdyni: wiceprzewodniczący Zygmunt Zmuda Trzebiatowski, Elżbieta Sierżęga, Ewa Krym, Jarosław Kłodziński oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Grabówek – Zenon Roda i wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Oksywie – Danuta Krygier. Na uroczystość przybyli także: wiceburmistrz Rumi – Piotr Wittbrodt, starszy wizytator Pomorskiego Kuratorium Jerzy Bodio, dyrektor Muzeum Kaszubskiego Barbara Kąkol, opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej PKM druh Jerzy Kulczyk wraz z jej dowódcą – druhem Adamem Labuhnem, a także Agnieszka Szwejkowska-Kulpa z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni. Obecne były poczty sztandarowe i stanice z oddziałów ZKP: Gościcino, Dębogórze oraz Chmielno. Kapituła Medalu postanowiła uhonorować w 2018 roku – Ochotniczą Straż Pożarną z Sulęczyna, Klub Rodzin Trzebiatowskich oraz ks. kanonika Stanisława Bacha. Laudację OSP Sulęczyno wygłosił radny Jarosław Kłodziński. Medal odebrała delegacja strażaków z Sulęczyna: Mariusz Sominka oraz Rozalia Hildebrandt. Kolejną laudację Klubu Rodzin Trzebiatowskich zaprezentowała Danuta Krygier. Nagrodę w imieniu Klubu przekazano przewodniczącemu Zdzisławowi Zmuda Trzebiatowskiemu oraz Edmundowi Zmuda Trzebiatowskiemu. Trzecią z laudacji – ks. kanonika Stanisława Bacha wygłosiła prezeska ZKP Gościcino – Janina Borchmann. Medale wręczali wyróżnionym: prezes ZKP Gdynia – Andrzej Busler, wiceprezesi: Judyta Śliwińska, Franciszek Gurski oraz prezes Kaszubskiego Forum Kultury Jerzy Miotke. W dalszej części uroczystości dyrektor Marek Łucyk przekazał Laureatom podziękowania i gratulacje od prezydenta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka (zamieszczamy je poniżej). Nie były to ostatnie wyróżnienia i podziękowania podczas uroczystości: sprzęt dla strażaków z Sulęczyna przekazał radny Jarosław Kłodziński, natomiast Małgorzata Bądkowska – właścicielka Księgarni Kaszubsko-Pomorskiej CZEC ufundowała nagrodę dla Koła ZKP Gdynia Wielki Kack, które prowadziło w zeszłym roku akcję pomocy dla Sulęczyna – dotkniętego skutkami nawałnicy.

W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni Tańca „Gdynia” pod kierownictwem Danuty Pelplińskiej i Agnieszki Bradtke, prezentując koncert pieśni kaszubskich.

Jerzy Miotke gratuluje przedstawicielom Klubu Rodzin Trzebiatowskich – Zdzisławowi i Edmundowi Zmuda-Trzebiatowskim

Zespół Pieśni i Tańca „Gdynia”

pub-47

Antoni Abraham

(kaszub. Tóna Ôbram, ur. 19 grudnia 1869 w Zdradzie pod Puckiem, zm. 23 czerwca 1923 w Gdyni) – kaszubski działacz społeczny nazywany „królem Kaszubów”, pisarz ludowy, propagator polskości Pomorza.

Historia Antoniego Abrahama

Grób Antoniego Abrahama na cmentarzu oksywskim

Kaszubski Park Krajobrazowy Widok z Góry Tamowej
koło Kartuz i Jezior Kłodno, Białe i Rekowo

Mój Przodek Mówi o Mnie

„Trzebiatowscy, Ród Nasz sławny”

„Trzebiatowscy, ród nasz sławny” – to słowa zaczerpnięte z hymnu znanego kaszubskiego rodu. Rozproszeni po całej Polsce i świecie, Trzebiatowscy z pietyzmem podchodzą do własnej rodzinnej historii i dokumentują najważniejsze wydarzenia. Ot, chociażby doroczne zjazdy, z których ostatni, w Trzebiatkowej, był dwudziestym zjazdem rodzin Trzebiatowskich.

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami tej rodziny: Gabrielą Recą, Pawłem Jutrzenką- Trzebiatowskim, Edmundem Zmudą-Trzebiatowskim i Krystianem Zmudą-Trzebiatowskim.

Herb Wielkiego Księstwa Pomorskiego
Bogusław X z Margareta i Anna

Bogusław X Podróż Do Ziemi Świętej

„Bogisláv X., książę Pom., pokazuje wydarzenia otaczającego księcia pomorskiego Bogisława X. W 1496 r. Wspomniany książę udał się w podróż do Ziemi Świętej. Po drodze, tureccy piraci napadli na statek i broni statek przed atakującymi Turkami.

W dniu 30 czerwca 1497 roku wenecka galera „Jaffa”, którą książę Bogusław wraz ze swymi towarzyszami podróżował do Ziemi Świętej została zaatakowana przez flotyllę turecką (pomimo obowiązującego układu pokojowego pomiędzy Wenecją i Turcją!). Dziewięć statków tureckich otworzyło ogień do „Jaffy” pod pretekstem nieoddania tradycyjnych morskich honorów (opuszczenie rei na pół masztu). Próbowano też dokonać abordażu jednostki przewożącej pielgrzymów. Udało się odeprzeć wszystkie ataku Turków, jednak wenecka galera mocno ucierpiała od ognia. Książę Bogusław szczęśliwie nie odniósł większych obrażeń w walkach (został tylko raniony strzałą w palec), jednak wielu z jego towarzyszy zostało rannych albo zmarło (zginał m.in. Krzysztof von Polentz, landwójt Świdwina, przyjaciel Bogusława). XVI-wieczna kronika Tomasza Kantzowa podaje anegdotę, iż książę siekł tedy tak zażarcie wokół siebie, aż miecz mu pękł na dwoje – został zatem bez broni i tarczą się jeno chronił. Poszukując broni spostrzegł jednak przypadkiem rożen z kurczakami, które kucharz nań nawlókł, ażeby je upiec – i pochwyciwszy rożen, pobiegł z nim, nie zdejmując kurcząt, na pomoc swym ludziom. Za pomocą tej nietypowej broni miał Bogusław zabić jednego z Turków: wnet mu gardło przeszył, tak że tamten na łeb na szyję stoczył się z pokładu i upadł do wody.

500 Lat Trzebiatowskich

Wyróżnienie Dla Anny Łajming