Nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy Tuchomie na wniosek mieszkańców wsi Trzebiatkowa przedstawicielom czterech rodów: Zmuda, Jutrzenka, Malotka i Chamier. Podczas XX zjazdu w Trzebiatkowach wywodzących się z Trzebiatowej to wyróżnienie otrzymali:
Zmuda Trzebiatowski Zdzisław, Paweł Jutrzenka Trzebiatowski, Peter von Malotki, Edmund Chamier von Gliszczyński

Przyznano je za działanie integracji rodów ze społecznością wsi. Wspólne działanie na rzecz wsi i jej mieszkańców. Podejmowanie wspólnych inicjatyw na szerokim polu działania. Tworzenie genologii rodów i spisywanie historii.

Zmuda Trzebiatowski Zdzisław

Paweł Jutrzenka Trzebiatowski

Peter von Malotki

Edmund Chamier von Gliszczyński