Rada Rodzin Trzebiatowskich informuje, że Zjazd Rodzin Trzebiatowskich w tym roku NIE ODBĘDZIE się. Zapraszamy na kolejne spotkanie naszych rodzin w 2021 roku do Greifswaldu.

Gniazdo Rodowe Trzebiatkowa

Trzebiatowscy

Rodziny Trzebiatowskich

Rada Rodzin Trzebiatowskich

Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza im. Bogusława X

Młodzieżowa Rada Rodów Z Trzebiatkowej

Familienverband von Chamier

von Chamier Family

von Schmude

von Malotki 's (Malottke, Malottki, Malotka usw)

Prądzyńscy

Ród Stoltmann

Polish Kashub Heritage Museum

Kaszuby Ontario Canada

Welcome to Wilno

Polish Cultural Institute and Museum

Polish Canadian Society of Nova Scotia

Klub Dziedzictwa Polskiego Wisconsin Madison

Trzebiatowscë są òsoblëwą spòlëzną sztërech kaszëbsczich rózgów, jaczé pòchôdają zez Trzebiatkòwi kòl Bëtowa. Parłãczi jich 500 lat pòspólny histori. Ne rózdżi to prawie: Jutrzenka, Zmùda, Malotki (Malotczi), Chamier. Òd 20 lat òb rok pòtikają sã na familiowëch Zjôzdach. Pòspólno nawiedzają rodné môle, pòznôwają swòji dzeje, pòtikają sã na rozegracjach i drëszą sã.

 

Trzebiatowscy są niezwykłą społecznością czterech kaszubskich rodów pochodzących z miejscowości Trzebiatkowa k /Bytowa.Łączy ich 500 lat wspólnej historii. Te Rody to Jutrzenka, Zmuda, Malotki, Chamier. Od 20 lat corocznie spotykają się na rodzinnych Zjazdach. Wspólnie odwiedzają rodzinne miejsca, poznają swoją historię, bawią się razem i tworzą przyjaźnie.

 

Trzebiatowscy ist eine einzigartige Gemeinschaft von vier kaschubischen Familien aus Trzebiatkowa in der Nähe von Bytów. Sie teilen 500 Jahre gemeinsame Geschichte. Diese Familien sind Morgenstern, Schmude, Malotki und Chamier. Seit 20 Jahren treffen sie sich jedes Jahr bei Familientreffen Sie besuchen Familienorte, lernen etwas über ihre Geschichte,spielen und treffen sich mit Freunden.

 

Trzebiatowscy is an unusual community of four Kashubian families from Trzebiatkowa near Bytów. They share 500 years of common history. These families are Jutrzenka, Zmuda, Malotki, and Chamier. For 20 years, they meet annually at family conventions. They visit family places, learn about their history, play together and create friendships.