Trzebiatowscë są òsoblëwą spòlëzną sztërech kaszëbsczich rózgów, jaczé pòchôdają zez Trzebiatkòwi kòl Bëtowa. Parłãczi jich 500 lat pòspólny histori. Ne rózdżi to prawie: Jutrzenka, Zmùda, Malotki (Malotczi), Chamier. Òd 20 lat òb rok pòtikają sã na familiowëch Zjôzdach. Pòspólno nawiedzają rodné môle, pòznôwają swòji dzeje, pòtikają sã na rozegracjach i drëszą sã.

Trzebiatowscy są niezwykłą społecznością czterech kaszubskich rodów pochodzących z miejscowości Trzebiatkowa k/Bytowa. Łączy ich 500 lat wspólnej historii. Te Rody to Jutrzenka, Zmuda, Malotki, Chamier. Od 20 lat corocznie spotykają się na rodzinnych Zjazdach. Wspólnie odwiedzają rodzinne miejsca, poznają swoją historię, bawią się razem i tworzą przyjaźnie.

Trzebiatowscy is an unusual community of four Kashubian families from Trzebiatkowa near Bytów. They share 500 years of common history. These families are Jutrzenka, Zmuda, Malotki, and Chamier. For 20 years, they meet annually at family conventions. They visit family places, learn about their history, play together and create friendships.

Trzebiatowscy ist eine einzigartige Gemeinschaft von vier kaschubischen Familien aus Trzebiatkowa in der Nähe von Bytów. Sie teilen 500 Jahre gemeinsame Geschichte. Diese Familien sind Morgenstern, Schmude, Malotki und Chamier. Seit 20 Jahren treffen sie sich jedes Jahr bei Familientreffen Sie besuchen Familienorte, lernen etwas über ihre Geschichte,spielen und treffen sich mit Freunden.

Zapraszamy na XXIII Zjazd

Witajcie Kochani Trzebiatowscy,
zapraszamy na kolejny XXIII Zjazd Trzebiatowskich i Jubileusz 25-lecia !!! naszej działalności, który przypada w 2024 roku.

Na nasz zlot wybraliśmy Jastrzębią Górę, w ośrodku Bałtycki Relaks. Spotykamy się w długi weekend Bożego Ciała:  30. maja – 2. czerwca 2024.
Więcej informacji znajdziecie w załączniku (pdf).

W imieniu Rady Rodzin Trzebiatowskich:
Dorota Trzebiatowska tel. 501 492 589
Barbara Jutrzenka-Trzebiatowska tel. 512 270 628
Paweł Jutrzenka-Trzebiatowski tel. 660 727 163