King Edward’s Coronation Medal. Son of R. J. P. Broughton, and his wife, Louisa Heaton-Ellis; husband of Jane Henrietta King Keane Broughton, of "Callipars," Dorset Rd., Bexhill-on-Sea. Served in Egyptian (1882-4), and the South African Campaigns. Born in London.

   Ernest Chamier Broughton

04/08/1914 to 17/12/1914 Died

3rd (Special Reserve) Battalion  

 

Kaszubskie Rody

Inicjatorem konferencji była Fundacja Kultura Łączy, której szefowie planowali początkowo przygotowanie dużo większej imprezy. Ostatecznie jednak do Bytowa przywieźli referaty tylko naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, ale i tak jednodniowe sympozjum należy uznać za udane.

https://przodek.pl/wiadomosci/kaszubskie-rody

Mój przodek mówi o mnie!!!

Często powtarzamy schematy z życia naszych przodków i jesteśmy w stanie to przerwać tylko w momencie, gdy sami to zrozumiemy. Dopiero gdy zobaczymy te powiązania, to jesteśmy w stanie żyć własnym życiem.

Poszukiwanie korzeni rodziny jest jak nałóg. A odkrywanie jej historii pozwala poznać siebie samego. Dlatego właśnie ludzie, którzy tworzą swoje drzewa genealogiczne, spędzają nad archiwami całe wakacje. Każdy człowiek ma naturalną potrzebę przynależności do szeroko pojętej rodziny. Pragnie znać swoje korzenie. Dzięki temu, że wie, skąd pochodzi, wie także, kim jest i gdzie znajduje się jego miejsce na ziemi. Zebraną wiedzę przechowujemy dla kolejnych pokoleń, spłacając w ten sposób dług naszym rodzicom, dziadom i pradziadom.

 ''Wspomnienia'' V Odpust kaszubski w Polanowie 15.06.2019

Po raz kolejny odbył się Odpust Kaszubski, zainicjowany w 2014 r. przez o. Janusza Jędryszka, pustelnika i gospodarza kaplicy na Górze Polanowskiej. Uroczystość mogła odbyć się dzięki zaangażowaniu i współpracy z wieloma instytucjami.

Są to m.in.: Gmina Polanów, POKiS, ZUK, OSP, Nadleśnictwo Polanów.

Kaszëbsczi Pòwszedny Spisënk 2020 

Kaszubski Spis Powszechny 2020, Kashubian Census 2020

W 2021 rokù më mdzemë mielë pòstãpny Nôrodny Pòwszedny Spisënk, dzãka jaczémù më sã doznómë, czë òb czas slédnëch 10 lat zwikszëła sã lëczba lëdzy, jaczi deklarëją bëcé Kaszëbą/Kaszëbką ë gôdanié pò kaszëbskù w codniowëch, domôcëch sytuacjach.

W 2021 roku czeka nas kolejny Narodowy Spis Powszechny, dzięki któremu dowiemy się, czy w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyła się liczba osób deklarujących bycie Kaszubą/Kaszubką oraz posługiwanie się językiem kaszubskim w codziennych kontaktach domowych.

In 2021 another National Census awaits us, thanks to which we will find out whether the number of people declaring themselves to be a Kashubian and using the Kashubian language in everyday household contacts has increased over the last 10 years.

*Ankéta@Ankieta@TheSurvey*

ZostańWdomu to komediowy serial o przyjaźni, miłości i rodzinie w cieniu #zostańwdomu. Serial tworzymy online, non – profit, ku pokrzepieniu serc :). Pamiętajcie

- Tylko razem damy radę!

#zostańwdomu

Rôczã Waju wszëtczich baro serdeczno do Kaszëbsczi Zwãkòwi Ksążnicë. Je to môl, w jaczim mòże sã wiele wëwiedzec ò Kaszëbach ë kaszëbsczi swiądze.

Rôczã do słëchaniô a do czëtanégò mët!

Kaszëbskô Zwãkòwô Ksążnica

Jubileusz u Księcia na Zamku

We wtorek po Trzech Królach roku Pańskiego 1515 Szymonowi Jutrzence, Baltazarowi Zmudzie, Grzegorzowi Mlotkowi (Malotce), Szymonowi Reszce, Albrechtowi Pance i Grzegorzowi Chammer książę zachodniopomorski Bogusław X nadał w Szczecinie wieś Trzebiatkowy. Potem rodziny, których protoplastami jest owa wymieniona szóstka, do swoich rodowych nazwisk dodały drugi człon - Trzebiatowscy. 500 lat później ich potomkowie spotkali się w Szczecinie, by świętować rocznicę nadania.

Takiego zjazdu rody Trzebiatowskich jeszcze nie miały. Zazwyczaj spotykały się na Kaszubach, np. w ub.r. w Łąkiem na Gochach. W tym roku jednak organizatorzy zaprosili na zamek książąt zachodniopomorskich do Szczecina na 5-7.06. - To pomysł sprzed 15 lat, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Już wtedy planowaliśmy w ten sposób uczcić 500-lecie nadania Trzebiatkowej. Obok samych Trzebiatowskich pomogli nam szczeciński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i zamek książąt - mówi Paweł Jutrzenka Trzebiatowski. Książęce nadanie ma dla Jutrzenków, Zmudów, Malotków i Chammierów (Panka i Reszka nie przetrwali do naszych czasów) wyjątkowe znaczenie. To bowiem najstarszy dokument, który ich wymienia jako właścicieli Trzebiatkowej. Wieś co prawda istniała już wcześniej, ale nie wiemy czy wspomniani lub ich rodziny mieszkały w niej przed 1515 r.

Szczeciński zjazd zgromadził ponad 300 Trzebiatowskich. Obok tych z Polski, pojawili się też ci z Niemiec (ze starej i nowej emigracji), USA oraz takich egzotycznych miejsc jak Dubaj czy Hong-Kong. - Za oceanem w Wisconsin, Trzebiatowscy spotykają się już od lat 70. a ich zjazdy gromadzą nawet po tysiąc osób - mówi P. Jutrzenka Trzebiatowski. Spotkanie rozpoczęło się Kongresem Rodów Pomorskich. Obok Trzebiatowskich mówiono na nim również o innej starej rodzinie pochodzącej z naszych stron - Stoltmanach. Wystąpienia znajdą się w specjalnym wydawnictwie, które ma się ukazać jesienią. Trzebiatowscy spotkali się też na biesiadzie, obejrzeli wystawę malarstwa Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego pt. „Między” (abstrakcją biologiczną i geometryczną)” i wysłuchali koncertu chopinowskiego w wykonaniu Izabeli Jutrzenka-Trzebiatowskiej. Przeszli też ulicami Szczecina w pochodzie i zrobili sobie zdjęcie na Wałach Chrobrego nad Odrą. Podczas występów na scenie pokazał się też kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Bytów”.

Teraz Trzebiatowscy myślą o kolejnych zjazdach i wydawnictwach, ale nie tylko. - Nie ustaliliśmy jeszcze gdzie spotkamy się w przyszłym roku. Na pewno jednak chcemy kontynuować Kongres Rodów Pomorskich. Chcielibyśmy, by włączyły się do niego również inne rodziny, nie tylko te pochodzące z Gochów czy Ziemi Bytowskiej - mówi P. Jutrzenka Trzebiatowski.

 

Anna Łajming (Ania Żmuda Trzebiatowska)

24 lipca 1904 -13 lipca 2003

Anna  Łajming Urodziła się w starej, zasiedziałej od wieków na Pomorzu, szlacheckiej Rodzinie Trzebiatowskich. Zaczęła pisać dopiero w 1958. Jej utwory opisują realia życia wiosek południowych Kaszub pod koniec zaboru pruskiego i w latach 30. XX w. Pisała po polsku wplatając w tekst kaszubskie dialogi. Od 1973 była członkiem Związku Literatów Polskich. W 1974 wyróżniono ją Medalem Stolema. W latach 1929 - 1939 Anna Łajming mieszkała w Tczewie. Temu okresowi życia pisarka poświęciła wspomnienia Mój dom[1]. W Tczewie od 2009 znajduje się upamiętniająca pisarkę i jej pobyt w Tczewie[2]. Po wojnie mieszkała w Słupsku. Honorowy obywatel miasta Słupska od 2000 r. W 2005 r. jej imieniem nazwano jedną ze słupskich ulic.

 

PRZEWODNIK SZLAK_ANNY LAJMING

MOJE MIASTO SŁUPSK

Wyróżnienie imienia Księcia Pomorskiego Bogusława X dla Anny Łajming w 2000 roku

**Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Historia-Kultura-Dzieje**