XVII ZJAZD W

WIEŻYCY i KARTUZACH 16-18.09.2016

Czy można wyobrazić sobie coś piękniejszego i bardziej radośniejszego niż spotkanie wielkiej rodziny w pięknym miejscu .

DZIEŃ PIERWSZY ZJAZDU

DZIEŃ DRUGI ZJAZDU

DZIEŃ TRZECI ZJAZDU