II Kongres Rodów Pomorza 2018

XIX ZJAZD RODZIN Z TRZEBIATKOWEJ Gdańsk – Sobieszewo

15-17.06.2018

W dniach 15-17 czerwca odbył się w Gdańsku II Kongres Rodów Pomorza we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Muzeum Trzebiatowskiego w Chojnicach. Głównym celem organizowanego spotkania było zaproszenie rodzin pomorskich i kaszubskich do wzajemnej współpracy na rzecz regionu oraz podzielenie się naszymi doświadczeniami związanymi z organizacją rodzinnych zjazdów.
Pierwszy Kongres Rodów Pomorza odbył się w 2015 roku w Szczecinie podczas Europejskich Dni Pomorza. Pomysłodawca i główny organizator

Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza im.

Bogusława X

Widząc olbrzymi potencjał wydarzenia i jego entuzjastyczny obiór podczas pierwszej edycji, podjęło decyzję o jego cykliczności. Na miejsce II Kongresu został wybrany Gdańsk. Lokalizacja dwóch pierwszych kongresów nie jest przypadkowa - spina symboliczną klamrą całe polskie Pomorze.

.Na tegoroczny Kongres złożyły się dwa wydarzenia - kontynuacja cyklu „Dziedzictwo Pomorza w Sztuce”, na który składały się: koncert pianistyczny i wernisaż wystawy malarskiej oraz konferencja popularno-naukowa, w której uczestniczyli m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego. To wydarzenie było połączone ze zjazdami dwóch rodzin: Prądzyńskich i Trzebiatowskich.

„Dziedzictwo Pomorza w Sztuce” to część artystyczna, która zainaugurowało Kongres w Szczecinie, podobnie było Gdańsku. Celem tego wydarzenia jest popularyzacja zarówno młodych, jak i dojrzałych artystów, którzy związani są z Pomorzem i z tej ziemi czerpią inspirację do swojej pracy.

Niesamowita gra świateł, wspaniały instrument oraz wyjątkowe wnętrza Kościoła Św. Jana pozwoliły nam cieszyć się z dzieł ludzkich rąk – artystów, którzy setki lat temu zbudowali ten piękny obiekt, później przywracali go do życia, abyśmy mogli delektować.

Serdeczne dziękujemy Wam kochani za to, że pomimo nawału pracy i ważnych egzaminów zechcieliście się podzielić z nami waszymi talentami. Młodzi artyści (od lewej): Natalia Trzebiatowska, Miron Łajming, Adam Trzebiatowski (zdj. Hanna Zmuda von Trzebiatowska)

 

Koncert był wstępem do wernisażu wystawy wybitnego artysty pochodzącego z Chojnic, który swoje zawodowe i artystyczne życie związał z Krakowem: Janusza Jutrzenki-Trzebiatowskiego. Na tegoroczny Kongres Artysta przygotował cykl pt. „Cztery Żywioły”. Niezwykłe, nasycone barwamiobrazy prezentowały się w surowych wnętrzach Centrum Świętego Jana wyjątkowo atrakcyjnie.

Wystawa obrazów Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego pt. „Cztery Żywioły” w Centrum Św. Jana uznana została przez Dyrekcję oraz pracowników NCK za jedną z najlepszych, które miały miejsce w tej placówce. Wernisaż został zwieńczony aktem przekazania przez artystę jednego z wystawianych dzieł dla Muzeum Narodowego w Gdańsku na ręce jego dyrektora Wojciecha Bonisławskiego.

Przy przekazanym obrazie (po prawej stronie od dołu): Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski, Wojciech Bonisławski – dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Z Okazji II Kongresu Rodów Pomorza
organizowanego przez
 Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza Imienia Bogusława X
i mojej w nim wystawy pn.  „Dziedzictwo Pomorza w Sztuce”,
przekazuję jako dar do zbiorów Muzeum Narodowego  w Gdańsku obraz mojego autorstwa z cyklu
 „Cztery Żywioły”.


Janusz Trzebiatowski
Gdańsk 15.06.2018 r.

 

Janusz Jutrzenka Trzebiatowski

Członek Honorowy

Sobotnia część Kongresu odbyła się na wyspie Sobieszewskiej

Dzień zaczął się Mszą Świętą, której przewodniczył

ks. Tomasz Żmuda-Trzebiatowski – kapelan rodziny Trzebiatowskich. 

Konferencje przeprowadziliśmy w dwóch odsłonach – w pierwszej były dwa wystąpienia naukowców z UG,

w drugiej prezentacje rodzin uczestniczących w Kongresie.

Wygłoszono dwa referaty przez naukowców z UG dr Miłosławę Borzyszkowską - Szewczyk, z referatem o tym, w jaki sposób świat pomorskiej szlachty opisuje w swojej twórczości Christian Graf von Krokow oraz dr Tomasz Rembalski, który zaprezentował wystąpienie pt. „Szlachectwo na Kaszubach w czasach zaboru pruskiego”. Po referatach została przeprowadzona dyskusja nad omawiany tematami. Oba referaty spotkały się z dużym zaciekawieniem, ponieważ ujmowały temat rodów pomorskich i kaszubskich oraz ich historii w ciekawej, szerokiej perspektywie.

dr Tomasz Rembalski  

  dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Lizaweta von Zitzewitz

opowiedziała zebranym gościom historię życia swojego ojca – Heinricha Eugena von Zitzewitz. Wśród wielu pomysłów na organizację naszego kongresu był taki, aby wystawie obrazów Janusza towarzyszyły obrazy i rzeźby właśnie tego artysty. Niestety, problemy techniczne i organizacyjne spowodowały, że musieliśmy zrezygnować z tego pomysłu.

W drugiej części przedstawiciele 6 rodów zaprezentowali dziedzictwa swoich rodzin

W sobotę miała również miejsce kolejna edycja Medalu Księcia Bogusława X. To jeden z najważniejszych momentów podczas każdego zjazdu Trzebiatowskich. Jest to nagroda przyznawana przez Kapitułę Medalu na wniosek Rady Rodzin Trzebiatowskich, osobom, których działalność, praca i czyny służą dobru naszych rodzin lub poszczególnych jej członków oraz przyczyniają się do rozsławiania w kraju i na świecie nazwiska Trzebiatowski.

 

Tym honorowym wyróżnieniem w 2018 r. zostali odznaczeni:

  • Dr Tomasz Rembalski, który został uhonorowany za wieloletnią współpracę z Radą Rodzin Trzebiatowskich przy badaniach nad historią i genealogią Rodów z Trzebiatkowej
  • Dr Ryszard Stoltmann, który został wyróżniony za niezwykłą pomoc i współorganizację obchodów 500-lecia Rodów  z Trzebiatkowej oraz organizowanych z tej okazji w 2015 r. w Szczecinie I Europejskich Dni Pomorza i I Kongresu Rodów Pomorza
  • oraz wyróżnienie specjalne dla Pawła Jutrzenki Trzebiatowskiego, który został wyróżniony za  stworzenie Rady Rodziny Trzebiatowskich oraz 20-letnie jej przewodniczenie oraz organizację rodzinnych zjazdów

Laureaci Medalu im. Bogusława X (od lewej): dr Ryszard Stoltmann, Paweł Jutrzenka-Trzebiatowski,

dr Tomasz Rembalski.

W przerwie pomiędzy częściami naukową i popularną, rodziny z Trzebiatkowej opowiedziały swoją historię poprzez przedstawienie pt. ”Rycerze z  Trzebiatkowej”,  opowiadającej o nadaniu ziemi w Trzebiatkowej sześciu szlachcicom, którzy potem dali początek sześciu gałęziom rodu Trzebiatowskich. Kolejny już raz  młodzież i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Kramarzynach zaangażowała się w to przedstawienie, które poprzez atrakcyjną formę przybliża historię naszych rodów.

Dzieci ze szkoły w Kramarzynach

Po przerwie kawowej odbyły się prezentacje rodzinne: na Kongres przybyli przedstawiciele ośmiu rodów pomorskich, którzy zaprezentowali swoje rodziny, dokonania na niwie budowania genealogii i organizacji zjazdów rodzinnych. Warto wspomnieć, że do Gdańska specjalnie na Kongres zjechali się ludzie z całego świata m. in. z Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Każde wystąpienie było ciekawe, budziło salwy śmiechu oraz łzy wzruszenia. Wystąpili przedstawiciele rodów tj. Kostka, Prądzyńscy, Czarneccy, Stoltmann, . Szczególnym gościem Kongresu była pani Lisaweta von Zitzewitz, która przedstawiła postać swojego Taty: Heindricha Eugena von Zitzewitz – artysty plastyka.  Dzień zakończył się wspólną integracją przy tańcach i rozmowach.

Niedziela 17-go była dniem podsumowań. Mimo wielu trudności /i ciągle zmieniających się scenariuszy/ zrealizowaliśmy wszystkie cele i założenia, które postawialiśmy sobie w czasie przygotowań.

Wystawa Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego pt. „Trzy żywioły” miała jeszcze dwie odsłony – pierwszą w lipcu w Wejherowie w Galerii Filharmonii Kaszubskiej i drugą we wrześniu w Chojnicach w Centrum Sztuki Collegium Ars.

Współpraca z dyrektorem MPiMKP w Wejherowie Tomaszem Fopke przy realizacji tego projektu zakończona wspaniałym sukcesem i zaowocowała złożeniem deklaracji woli przez Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego przekazania ponad 100 prac swojego autorstwa do zbiorów Muzeum w celu założenia nowej galerii sztuki w Wejherowie.

Wszyscy uczestnicy uznali II Kongres za duży sukces i wyrazili potrzebę dalszej współpracy na rzecz wzajemnego poznawania siebie wzajemnie i dziedzictwa pomorskich rodów. Wyrazili tez potrzebę kontynuowania Kongresów w przyszłości. 

Plan Kongresu oraz miejsce realizacji części wydarzeń ulegały w trakcie przygotowań znacznym zmianom /w związku z wycofaniem się trzech artystów z uczestnictwa w piątkowym wydarzeniu artystycznym pt. Dziedzictwo Pomorza w Sztuce”/ oraz z powodu braku wcześniej zapowiadanego zaangażowania się Miasta Gdańska w II Kongres.

Autor

Barbara Jutrzenka-Trzebiatowska

Zdjęcia 

Barbara Jutrzenka-Trzebiatowska

Hanna Teresa von Żmuda Trzebiatowska