Nadanie Honorowych Obywatelstw

Gminy Tuchomie w dn. 29 czerwca 2019

Nasi honorowi obywatele pamiętają skąd ich rody się wywodzą, mają bardzo duże zasługi w promowaniu dobrego wizerunku Trzebiatkowej oraz gminy Tuchomie w kraju i poza jego granicami, w zachowaniu historii w formie opracowań książkowych, zachowania pamięci o naszej przeszłości, o naszych korzeniach, kultywowaniu tradycji. To wartości godne szacunku i uznania.

Dziękujemy wyróżnionym i rodom, które reprezentują oraz stowarzyszeniom rodzinnym za wieloletnie wspieranie różnych społecznie potrzebnych przedsięwzięć oraz za budowanie zrozumienia i współpracy między byłymi i obecnymi mieszkańcami Trzebiatkowej.

Gratulujemy Przedstawicielom Rodów Jutrzenka, Zmuda, Malotki, Chamier.

Pan Paweł Jutrzenka-Trzebiatowski

Urodzony w Gdyni, w rodzinie o głębokich kaszubskich tradycjach. Swoje rodzinne i zawodowe życie związał z Wejherowem. Mąż Ewy zd. Sieniawskiej, ojciec trzech córek. W roku 2000 postanowił zorganizować spotkanie dla osób noszących nazwisko Trzebiatowski, którego sukces przerósł jego najśmielsze oczekiwania. Pierwszy zjazd dał początek obchodzonej w tym roku dwudziestoletniej historii działań na rzecz Rodziny, Trzebiatkowej, Kaszub i Pomorza, których sercem i inicjatorem był właśnie pan Paweł.

Pan Zdzisław Zmuda Trzebiatowski 

Urodzony w Bytowie jako syn profesora Klemensa Zmuda-Trzebiatowskiego oraz Gertrudy zd. Pluto-Prądzińskiej. Swoje życie zawodowe i rodzinne związał z Gdynią. Żonaty z Haliną, ojciec dwójki dzieci i dziadek pięciorga wnucząt. Współtwórca Rady Rodzin Trzebiatowskich i współorganizator Zjazdów Rodzinnych. Wybitny genealog oraz publicysta, jego wytrwała praca pozwoliła na zachowanie wielu rodzinnych historii i świadectw dla przyszłych pokoleń.

Pan Peter von Malotki

Urodzony w Magdenburgu, z wykształcenia chemik z tytułem naukowym doktora. W 1990 roku wstąpił do działającego w RFN związku rodu von Malotki, którego dziewięć lat później został przewodniczącym. Badacz historii rodu, którego benedyktyńska praca zaowocowała stworzeniem wielkiego archiwum genealogicznego oraz wydaniem książek i artykułów na ten temat. Od 2014 roku aktywnie włącza się we współpracę Rodów z Trzebiatkowej.

Pan Edmund von Chamier Gliszczinski

Urodzony w Tuchomiu, potem zamieszkały w Trzebiatkowej, z żoną Anną są rodzicami czterech córek. W wieku 29 lat, w ramach akcji łączenia rodzin przeprowadził się wraz z rodziną do Berlina Zachodniego, z którym związał swoje zawodowe i rodzinne życie, w którym stale kultywował polskie i kaszubskie tradycje. W latach 90 wstąpił do Stowarzyszenia Rodzin von Chamier-Gliszczyńskich, z w którym do dziś aktywnie działa jako wiceprzewodniczący. To dzięki jego zaangażowaniu nawiązała się współpraca między czterema rodami z Trzebiatkowej mieszkających po obu stronach Odry